Výrobcovia rozvádzačov sú pod rastúcim časovým tlakom a v mnohých prípadoch sa stretávajú aj s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Tu prichádza na pomoc EPLAN Smart Mounting, nový softvér, ktorý bol prvýkrát prezentovaný na veľtrhu SPS 2022 v Norimbergu. Sprevádza používateľa celým procesom montáže rozvádzača. Pomáha technikom pri montáži všetkých súčastí do rozvádzača a na montážne dosky. Postup montáže je prezentovaný používateľsky prívetivým spôsobom a podporovaný 3D vizualizáciou. Technik tak okamžite zistí, kde treba prístroje umiestniť. EPLAN Smart Mounting poskytuje technickým pracovníkom vo výrobe úplný zoznam všetkých pracovných krokov, ktoré je nutné vykonať. Začína sa osadením montážnych líšt a káblových žľabov a končí umiestnením elektrotechnických komponentov vrátane pomocných spínačov a časových relé. Aplikáciu si môžete spustiť v ľubovoľnom webovom prehliadači, ktorý má prístup na centrálny webový server, a preto nevyžaduje žiadnu inštaláciu a možno ju použiť priamo vo výrobnej hale alebo dielni, napríklad na tablete.

Jednoduchá montáž so správnymi výsledkami

Príslušné technické informácie vrátane rozmerov a umiestnenia prístrojov, výkresov na vŕtanie otvorov a typov upevnenia pre každú súčasť poskytuje digitálne dvojča vytvorené v softvéri EPLAN Pro Panel. Technici môžu priamo v aplikácii EPLAN Smart Mounting zadávať k jednotlivým súčastiam komentáre a posielať ich späť do technického oddelenia. To znamená, že elektrotechnická dokumentácia je vždy aktuálna – a tým sa zlepšuje komunikácia medzi oddeleniami.

Ďalšou praktickou výhodou je, že zmeny v projekte možno realizovať veľmi rýchlo. Ak napríklad došlo k zmenám v zákazníckych špecifikáciách a treba pridať ďalší istič motora alebo spínač, výrobnú zákazku možno synchronizovať so zmenou zadania a aktualizovať montážny postup. Softvér presne ukazuje, kde treba prístroje odobrať alebo ktoré treba naopak pridať. To znamená, že už netreba vykonávať zdĺhavé ručné porovnávanie dokumentácie, čo šetrí čas a zaisťuje správne výsledky. A keby sa predsa len objavili nejaké pochybnosti, EPLAN Smart Mounting poskytuje priamy prístup k interaktívnym schémam.

Lepší prehľad a väčšia flexibilita pre manažérov výroby

Plnú podporu nezískavajú len pracovníci vo výrobnej hale či v dielni. Aj manažéri výroby majú lepší prehľad a väčšiu flexibilitu – na prvý pohľad môžu vidieť stav otvorených zákaziek. Aplikácia zobrazuje priebeh montáže krok za krokom: zelenou farbou je označená dokončená inštalácia, zatiaľ čo červenou sú označené ešte nespracované prístroje. V prípade nedostatku komponentov možno montáž rozpracovaného rozvádzača ľahko odovzdať inému zamestnancovi. Personálne zdroje možno tak v rôznych výrobných krokoch využívať oveľa flexibilnejšie.

Skvelá interakcia medzi montážou a zapájaním vodičov

Tým sa ešte celý proces zďaleka nekončí. Údaje zo softvéru EPLAN Pro Panel možno využiť aj pri konfekcionovaní vodičov. S použitím aplikácie EPLAN Smart Wiring jednotlivé vodiče ľahko zapojíte. Jednotné rozhranie aplikácií EPLAN Smart Mounting a EPLAN Smart Wiring, rovnako ako softvéru EPLAN Pro Panel zaisťuje maximálnu konzistenciu údajov od začiatku do konca. Softvér je prirodzene kompatibilný s bežnými, plne automatickými strojmi na konfekcionovanie vodičov, ako je napr. Rittal Wire Terminal WT. Možno použiť aj prefabrikované vodiče. Cieľom je dosiahnuť najvyšší možný stupeň automatizácie od začiatočnej fázy projektovania a konštrukcie až po výrobu a zároveň zaistiť maximálnu kvalitu a rýchlosť výroby.

www.eplan.cz/eplan-smart-mounting