Zapojenie robotov do automatizovaných liniek je riešením. Aby to bolo ešte jednoduchšie a našli ste všetko u jedného dodávateľa, integrovali sme delta roboty Codian D2, D4 a D5 do nášho automatizačného ekosystému. Odteraz vám stačí jeden dodávateľ na riadenie, vývoj a robotiku. Keďže jedna riadiaca jednotka dokáže riadiť stroj aj robot, často možno upustiť od špecializovaného riadenia pre robot, čo je skvelé pre zníženie celkovej zastavanej plochy stroja.

Jednoduché a presné

Preddefinované funkčné bloky sa dajú použiť na zjednodušenie programovania pohybových sekvencií. Výkonnostné parametre robotov sa poskytujú v súlade s normou ISO 9283, čo výrazne uľahčuje konfiguráciu a eliminuje potrebu vlastného testovania. Okrem toho jednotka pozostávajúca z robota, riadiaceho systému, operátorského panelu a softvéru je už deklarovaná ako čiastočne dokončené strojové zariadenie v súlade so smernicou o strojných zariadeniach, čo pre vás znamená skrátenie času uvedenia na trh a konkurenčnú výhodu. Počas prevádzky môžu koncoví používatelia využívať výhody presnej synchronizácie mechanických osí a pohybov robota. To zaručuje krátky čas cyklov, čo následne umožňuje rýchlejšiu výrobu, ako aj kratšie logistické procesy. Rovnaké používateľské rozhranie výrazne uľahčuje ovládanie.

Rýchly a všestranný

Roboty Codian dokážu triediť, montovať alebo usporadúvať výrobky pri rýchlosti dopravníkového pásu do 60 m/min. Spektrum siaha od veľmi malých kinematík s užitočným zaťažením do 1,5 kg a minimálnym pracovným rozsahom 500 mm (vhodné do stiesnených inštalačných priestorov) až po väčšie modely s užitočným zaťažením do 35 kg alebo dokonca 125 kg. Tým sa otvárajú možnosti pre aplikácie pick-and-place aj pre ťažké výrobky. Špeciálne hygienické varianty sú k dispozícii aj na primárne balenie v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Výhody pre výrobcov strojov:

  • jedno vývojové prostredie,
  • kratší čas uvedenia na trh,
  • žiadne potrebné testovanie,
  • jednoduchší servis.

Výhody pre výrobné závody:

  • vyššia kvalita,
  • vyššia priepustnosť,
  • jedno operátorské rozhranie pre robotiku a automatizáciu,
  • menšia zastavaná plocha stroja.

Pozrite si celé portfólio