Čo je to vlastne superodpočet?

Superodpočet (oficiálny názov odpočet výdavkov na výskum a vývoj) je legislatívnym nástrojom na zníženie základu dane v rámci dane z príjmu právnických osôb (ale aj fyzických). Pokiaľ spoločnosť v rámci svojich výdavkov, ktoré už má účtované na bežných nákladových účtoch, identifikuje výdavky spojené s výskumnou alebo vývojovou činnosťou, môže ich sumu využiť na dodatočné zníženie základu dane v 100 % výške týchto nákladov. Vo výsledku tieto náklady znižujú výšku základu dane dvakrát: prvýkrát ako bežné náklady na nákladových účtoch a druhýkrát v rámci superodpočtu. Firmy tak môžu ušetriť na takýchto výdavkoch až 21 %.

Rozsah uplatniteľných projektov je neobmedzený

Dôležitým parametrom je, aby bol takýto projekt charakterovo vývojový a spĺňal legislatívne požiadavky. Či je projekt vlastný alebo zákazkový, úspešný alebo neúspešný, na superodpočet môže byť využitý akýkoľvek vývojový projekt z týchto kategórií. Výhod uplatnenia superodpočtu je viacero, medzi inými aj zákonná nárokovateľnosť (na rozdiel od priamych dotácií), každoročná možnosť čerpania a široká škála uplatniteľných nákladov.

Čo ak je firma v strate? Superodpočet myslí aj na túto stránku. Jednoducho si spoločnosť vykáže superodpočet v období, keď vykonávala vývoj a do piatich rokov má možnosť ho vyčerpať. Spoločnosť si tak vie vytvoriť pomyselný „vankúš“ zdrojov odpočítateľných od základu dane do budúcich období, čo výrazne zlepšuje cash flow spoločnosti. Navyše, superodpočet nijako neupravuje hospodársky výsledok spoločnosti, iba výšku splatnej dane z príjmu.

Uplatnenie superodpočtu konzultujte s odborníkmi

Praktická skúsenosť z uplatňovania superodpočtu potvrdzuje dôležitosť, aby uplatnenie tohto nástroja spoločnosť konzultovala so špecialistami v tomto odbore. Veľmi častými chybami je najmä zlá identifikácia vývojových projektov v zmysle legislatívy, zlý výpočet odpočítateľnej položky a nedostatočná podporná dokumentácia pre prípad obhajoby projektov pred kontrolnými úradmi. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú uplatniť si superodpočet samy, prípadne s radami od daňových poradcov bez skúseností v oblasti uplatnenia superodpočtu, sú tým činom vystavené možným rizikám pri prípadných kontrolách zo strany správnych úradov.

Sme špička

Novo Consulting, s. r. o., je hodnotená ako špička v oblasti poradenstva a outsourcingu služieb na uplatnenie superodpočtu na Slovensku. Špecializuje sa na pomoc pri správnej aplikácii superodpočtu v spoločnostiach, ktoré realizujú vhodné vývojové projekty. Tím tvoria konzultanti s vysokoškolským technickým vzdelaním a s odbornou praxou v oblasti superodpočtu v stovkách projektov ročne zameraných na priemyselnú automatizáciu, IT, elektroniku, ale aj odbory ako potravinárstvo, medicína a mnohé ďalšie.

Výhodou spolupráce podľa zákazníkov so spoločnosťou Novo Consulting, s. r. o., je najmä ich odľahčenie o administratívne náročnú činnosť, problematiku legislatívy a metodiky supeprodpočtu a vypracovanie podporných dokumentov na kľúč na uplatnenie a obhajobu superodpočtu pred finančnou správou, čo im dodáva istotu.

Tím, ktorý tvorí až päť konzultantov pre oblasť superodpočtu sa radí na Slovensku medzi najväčších. Zároveň veľkosť a odbornosť tímu zabezpečuje včasné dodanie všetkých legislatívnych a podporných dokumentov zákazníkom.

Služby spoločnosti Novo Consulting, s. r. o., využíva už viac ako sto spoločností a v priemere zákazníkom ušetrí viac ako 40 000 € ročne.

Úspešní sa k nám už pridali, pridajte sa k nim.

Ing. Filip Kasnár
špecialista na financovanie VaV
filip.kasnar@novoconsulting.sk