Dôležitým ukazovateľom robota SCARA je jeho dosah a nosnosť. Od štandardných robotov sa odlišujú množstvom použitých osí (štyri) a s tým súvisiacimi možnosťami pohybu. Označenie SCARA znamená Selective Compliance Articulated Robot Arm, čiže súhru ramien, v tomto prípade v osiach X, Y a Z vrátane rotácie.

V ABB ako prvý prišiel na trh robot IRB 920 a IRB920T. K dispozícii je v štyroch variantoch s dosahom 450, 550 a 650 mm, nosnosťou 6 kg a zdvihom až 300 mm. Hlavnou výhodou robota SCARA je okrem iného samotná nízka hmotnosť 24 kg, rýchlosť podľa štandardu ISO cyklu, vysoká opakovateľnosť polohovania a v neposlednom rade i väčší priemer hadice na vzduch, prípadne vákuum vedené telom robota.

Kde nachádza svoje uplatnenie? Štandardne sa používa v pick and place aplikáciách, kde robot odoberá produkty napr. zo vstupného dopravníka a kladie ich na výhrevné platne, ktoré majú pravouhlý tvar. Proces ďalej pokračuje odobratím vyhriateho dielu a preložením do meracej stanice a následne vyložením na výstupný pás. Najčastejšie sú to aplikácie z elektrotechnického priemyslu. Vzhľadom na vysoké požiadavky čistoty v takomto type priemyslu je robot SCARA prispôsobený aj stupňom krytia IP 54 a ISO 5.

Ďalší typ robota SCARA IRB 910INV má dva varianty a vyznačuje sa hlavne možnosťou inštalácie dole hlavou: verzia s nosnosťou 3 kg a dosahom 350 mm a verzia s nosnosťou 6 kg a dosahom 550 mm. Tento robot prináša jedinečnú možnosť využitia zástavbového priestoru bunky. Robot je umiestnený dole hlavou, čím umožňuje efektívne využitie priestoru pod sebou. Je ideálnym riešením všade tam, kde na umiestnenie robota so štandardnou orientáciou nie je priestor. Robot možno využiť v aplikáciách spájkovania, etiketovania, pick and place s vysokou presnosťou polohovania, testovania a pod.

Tretím typom z rodiny robotov SCARA je IRB 930. Dostupný je tiež vo viacerých variantoch podľa nosnosti a dosahu:

  • 12 kg/850 mm,
  • 12 kg/1 050 mm,
  • 22 kg/1 050 mm.

Rameno robota IRB 930 má výnimočné vlastnosti. Je posilnené tak, aby robot mohol dosahovať vyššiu prítlačnú silu. Táto jeho jedinečná vlastnosť mu umožňuje vykonávať činnosti, ktoré sú v jeho kategórii unikátne. Dokáže napríklad použiť skrutkovač na skrutkovanie väčších uťahovacích momentov (až 14 Nm) alebo pri montáži zatláčať komponenty do seba silou až 250 N. Práve tieto parametre ho robia jedinečným. Využitie robota IRB 930 je okrem už spomínaného skrutkovania široké, prekladanie dielov na väčšie vzdialenosti vrátane asembly s použitím prítlačnej sily.

Veríme, že vás naša ponuka robotov SCARA zaujala. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, s našimi produktmi vás radi zoznámime podrobne a prediskutujeme vašu aplikáciu priamo pri robote SCARA v našom showroome v Bratislave. Samotné otestovanie robota, jeho jednoduché ovládanie, spoločná diskusia a názorné ukážky priblížia vašu požiadavku k reálnemu projektu.

Tomáš Magula
ABB, s.r.o.