Perfektné kontaktovanie, tesnenie a odolnosť proti médiám sú základnými predpokladmi všetkých druhov konektorov. Spoločnosť Murrelektronik ponúka široké portfólio konektorov s rôznou farbou plášťa a kvalitou vedenia. Rozsiahle spektrum siaha od individuálnej dĺžky káblov cez prierez káblov šitých na mieru až po prefabrikované zásuvné konektory. S touto špecializáciou sa optimálne podporujú pripojené moduly a zabraňuje sa poškodeniam.

Signálne vedenia sú vhodné na pripojenie snímačov, ovládačov a IO rozbočovačov. Pod to spadajú spoľahlivé kruhové zásuvné konektory M8 a M12 a koncová zástrčka ventilu. S integrovanými LED na jednoznačné rozpoznanie aktuálneho stavu spínania a ochrannými obvodmi sú dokonalé pre náročné prostredie. Praktické doplnky, ako sú adaptéry, T kusy a momentový kľúč na zaručene tesné spojenia, sú dôležitým doplnkom.

Dátové vedenia ako M8, M12 a RJ45 zabezpečujú spoľahlivý prenos údajov prevádzkovej zbernice. Vedenia sú vysoko flexibilné a majú 360° úplné tienenie, aby prenos dát nebol negatívne ovplyvňovaný elektromagnetickými vplyvmi. Pružné lamely zabezpečujú permanentné spojenie medzi skrutkou s ryhovanou hlavou a klietkou tienenia a starajú sa tak o maximálnu bezpečnosť pri vibráciách.

Silové káble privádzajú energiu do strojov a zariadení a napájajú pole potrebným výkonom. Etablované riešenia, ako sú Power konektory M12 a normované zásuvné konektory MQ15, optimálne podporujú pripojené prístroje.

Power konektory M12 – malé a výkonné

Power M12 je maximálne kompaktný a výkonný konektor M12 od spoločnosti Murrelektronik. Je vhodný ako bezpečné zásuvné pripojenie pre lineárne pohony, krokové motory aj ako silové vedenie pre zbernicové moduly. Čo sa týka aplikácií, je to tá správna alternatíva k 7/8“ zásuvným konektorom, v ktorých sa vyžaduje vysoká hustota výkonu v kompaktnom priestore. Konektory sú zaliate vo vysokoodolnom PUR neobsahujúcom halogény. Takto sú vhodné na použitie v najnáročnejších priemyselných aplikáciách. Integrovaná ochrana proti otrasom sa postará o bezpečné spoje aj pod vplyvom rázového a vibračného zaťaženia.

MQ15 – montáž pomocou techniky rýchleho pripojenia

MQ15 presvedčí praktickým systémom rýchleho pripojenia. Namontované obratom ruky. Stačí otočiť o štvrtinu otáčky a hotovo! To umožňuje 80-percentnú časovú úsporu pri inštalácii. MQ15 je vhodný pre asynchrónne a trojfázové motory do 7,5 kW a je optimálny na rozvod energie. Vďaka prírubovým konektorom s možnosťou dodatočného vybavenia sú asynchrónne a trojfázové motory dobre pripravené na jednoducho zasúvateľné konektory MQ15.

100 % skontrolované

Každý zásuvný konektor je v spoločnosti Murrelektronik na 100 % skontrolovaný. Elektrická kontrola zahŕňa kontrolu vysokého napätia, zámeny káblov, ako aj kontrolu vzhľadom na skrat. Potom sa testuje funkcia zásuvných konektorov a podrobujú sa záverečnej optickej kontrole. Tým je zaručená prvotriedna kvalita zásuvných konektorov od spoločnosti Murrelektronik.