Čo SMB firmy naozaj zaujíma

Na začiatku SMB firmy občas váhajú, či dokáže automatizácia výrobných procesov vyriešiť ich aktuálne výzvy výroby. Môže sa skutočne stať, že v niektorých prípadoch nie. Pokiaľ však podniky akútne potrebujú pokryť nárast zákaziek, zlepšiť kvalitu výrobkov a byť pružnejší, pokiaľ majú problém so spoľahlivosťou pracovníkov či s obsadením pozícií s rutinnou manuálnou prácou, potom sa do automatizácie už obvykle pustiť neboja.

SMB podniky sú maximálne efektívne, využívajú v dielňach každý meter priestoru, a tak vo výrobnej hale nebýva dostatok miesta. Okrem toho každú investíciu dôkladne zvažujú z hľadiska prvotných nákladov aj celkovej návratnosti investície. A samozrejme je pre nich dôležitá rýchlosť nasadenia, nakoľko svoje aktuálne výzvy potrebujú vyriešiť rádovo za niekoľko týždňov a nie rokov. Z týchto dôvodov volia čoraz častejšie variant kolaboratívnej robotiky, pretože tá dokáže vyriešiť väčšinu uvedených požiadaviek.

Kolaboratívne roboty predstavujú jednu z najľahšie aplikovateľných metód automatizácie. Pomáhajú vykompenzovať nedostatky v zručnostiach, pretože existujúci zamestnanci ich zvládnu naprogramovať, obsluhovať a udržiavať bez predchádzajúcej praxe. Nevyškolenej obsluhe zaberie vybalenie, zostavenie a naprogramovanie cobota a spustenie prvej jednoduchej činnosti obvykle len niekoľko málo hodín. Takže otázku „Máme dosť skúseností?“ môžu preskočiť a venovať sa rovno vlastnému automatizačnému projektu.

Reálne prínosy

Hlavným cieľom nasadenia kolaboratívnych robotov medzi českými a slovenskými zákazníkmi býva obvykle vyrovnať sa s nárastom zákaziek pri súčasnom nedostatku pracovníkov na trhu. Napríklad v spoločnosti CNC Trčka na Ostravsku si spočítali, že nasadením jedného cobota UR5 na obsluhu CNC stroja dokážu zvýšiť výrobný výkon o 40 %. Pri plánovanom nasadení ďalších dvoch robotov by dokázali pokryť nárast výroby až o 150 %. Odhadovaná návratnosť investície je 12 mesiacov. (Viac o aplikácii cobotov UR5 v spoločnosti CNC Trčka si môžete prečítať v tomto vydaní ATP Journal na str. 10; pozn. red.).

Ďalším kľúčovým prínosom je dnes zvýšenie flexibility výroby s ohľadom na rastúce nároky na variabilitu produktov zo strany zákazníkov. V prípade jednoduchých aplikácií sa cobot upevní na jedno miesto a v tejto pozícii vykonáva stále jednu a tú istú činnosť. No coboty sa môžu medzi jednotlivými pracoviskami ľahko premiestňovať a vykonávať rôzne činnosti. Zmenu na inú činnosť alebo iný typ výrobku možno vykonať ľahko a rýchlo počas niekoľkých minút, a to úplne vo vlastnej réžii a bez pomoci externých dodávateľov.

Využitie cobotov však má celý rad ďalších, často nečakaných pozitívnych efektov. Cobot môže napríklad svoju činnosť vykonávať nepretržite 24 hodín denne, čo prináša ďalšie zvýšenie produktivity bez nutnosti nepopulárnych nadčasov. Coboty môžu ponúknuť konzistentnú kvalitu a spoľahlivý výkon, ktorý bežný pracovník nemôže po ôsmich hodinách rutinnej činnosti nikdy dosiahnuť. Navyše pracovníkov oslobodzuje od menej kvalifikovanej práce, takže sa môžu lepšie realizovať inde, nehovoriac o znížení počtu pracovných úrazov z únavy či choroby z povolania.

BAUMRUK & BAUMRUK: automatizácia vo vlastnej réžii

Spoločnosť BAUMRUK & BAUMRUK, s. r. o., z Plzenska sa zaoberá sériovou kovovýrobou. Medzi hlavných zákazníkov patria veľké nadnárodné firmy vyrábajúce stavebné a výrobné stroje, operačné stoly, bránové systémy, trakčné motory a iné, pričom vyrábané diely idú väčšinou rovno na montážnu linku zákazníka. V súčasnosti firma zamestnáva približne 100 pracovníkov. Spoločnosť potrebovala automatizovať zakladanie drobnejších dielov do frézovacích centier, ale s ohľadom na tesné usporiadanie výrobného priestoru nebolo možné stroje akokoľvek ohradiť alebo doplniť o svetelné závory. Nasadila preto dva kolaboratívne roboty UR10 na zakladanie dielov do obrábacích strojov, ktoré môžu byť inak zakladané aj ručne. Kolaboratívny robot na pracovisku využíva pneumatický dvojprstý gripper a dva upínače.

„Celé pracovisko vrátane pneumatického systému a prepojenia na systém stroja sme si skonštruovali a vyrobili sami, pričom sme na to nepotrebovali vyčleniť špeciálny projektový tím. Potom ako sme všetko postavili, bolo nasadenie robota otázkou niekoľko málo dní,“ povedal Martin Baumruk, konateľ spoločnosti BAUMRUK & BAUMRUK.

Investície do robota by sa pri plnom vyťažení a dvojzmennej prevádzke vrátane započítania nákladov na operátora vrátili počas deviatich mesiacov. Avšak doba návratnosti nebola hlavnou prioritou spoločnosti. Hlavným prínosom robotov UR5 bolo obmedzenie rutinnej práce a vyriešenie situácie vyplývajúcej z akútneho nedostatku pracovníkov na trhu.