CKS alebo tiež Coded Key System pomáha zabezpečiť pracovný priestor strojného zariadenia. Dá sa povedať, že je elektronickou verziou systémov LOTO s visiacim zámkom. Namiesto visiaceho zámku sa však používa modernejší RFID kľúč s integrovaným kódovaným transpondérom. CKS sa skladá z jednotky CES AZ, ktorá vyhodnocuje dáta načítané z kľúča CKS cez čítaciu hlavu CKS. Čítacia hlava CKS má rovnaký tvar ako systémy elektronických kľúčov EKS, ale iné farebné vyhotovenie. Ide o obdĺžnikový tvar so štrbinou na prednej strane (obr. 1). Po vložení spárovaného kľúča do štrbiny čítacej hlavy CKS sa zopnú bezpečnostné reléové výstupy vyhodnocovacej jednotky. Najčastejšie sa CKS používa na zabezpečenie priestoru stroja. Pri odobratí kľúča z čítacej hlavy sa vypnú bezpečnostné výstupy vyhodnocovacej jednotky. Strojné zariadenie nie je možné opäť spustiť, kým sa kľúč nevráti do čítacej hlavy. Ak si teda kľúč zoberie obsluha zo sebou pri vstupe do stroja, nikto ďalší nemôže stroj spustiť, pokiaľ sa kľúč nevráti späť do čítacej hlavy.

Môže byť použitá vyhodnocovacia jednotka CES AZ, ktorá majú viaceré vstupy, a to maximálne štyri analógové vstupy pre čítacie hlavy. V jednej jednotke ovládajú všetky vstupy jednu skupinu bezpečnostných reléových výstupov a pomocný výstup. Ak sú všetky štyri vstupy zopnuté, zopne sa aj skupina výstupov. Je na výrobcovi zariadenia, koľkým osobám umožní chránený vstup do priestoru strojného zariadenia. V rámci príslušenstva pri CKS možno zakúpiť vymeniteľné čelné štítky v štyroch farbách na čítacej hlave CKS, ako aj kľúče v štyroch farbách, aby bolo jasné, ktorý kľúč kam vložiť. Ak je existujúca vyhodnocovacia jednotka CES AZ s reléovými výstupmi nevhodná v rámci plánovaného riešenia, možno použiť aj „poľné“ vyhotovenie vyhodnocovacej jednotky, konkrétne CES FD AP. Toto vyhotovenie má kompaktnejšie rozmery a výstupy OSSD, takže je ľahšie implementovateľné pri požiadavke na menšie rozmery a výstupy sa dajú jednoducho pripojiť aj do bezpečnostného PLC.

Novinkou pri CKS je čítacia hlava CKS A LA1 s montážou do 22 mm otvoru (obr. 2). Všetky vlastnosti obdĺžnikovej čítacej hlavy CKS zostávajú, ale nová hlava prináša jednoduchšiu montáž a nasadenie na miestach, kde bol v minulosti napríklad kľúčový prepínač vo vyhotovení 22 mm.

V úvode spomenuté CKS2 je pomerne novým produktom a prináša mnoho technologických vylepšení oproti CKS. Integrovaná elektronika v CKS2 nahrádza elektroniku integrovanú v externej vyhodnocovacej jednotke, pričom okrem väčšiny funkcií externej jednotky prináša aj niečo navyše. CKS2 je vybavené výstupmi OSSD, takže je ľahko pripojiteľné do rôznych bezpečnostných PLC systémov. Nová elektronika umožňuje pripojenie do siete IO link prostredníctvom našich gateway modulov GWY, čo umožňuje načítanie rôznych informácií z CKS2 a lepšiu diagnostiku. CKS2 umožňuje oproti CKS aj použitie súboru kľúčov. V praxi možno po naučení hlavného kľúča z takéhoto súboru v troch čítačkách CKS2 ktorýkoľvek zo súboru kľúčov vložiť do ktorejkoľvek z týchto troch čítačiek. Takže nie je potrebné vložiť spárovaný kľúč do konkrétnej čítačky, ako to bolo pri predchodcovi CKS. Veľkou výhodou CKS2 je, že sa vyrába nielen vo vyhotovení so štrbinovým otvorom ako CKS, ale aj vo vyhotovení na integráciu do systému MGB2 Modular (obr. 3), čiže CKS2 možno jednoducho integrovať do MGB2 a využiť jeho funkcie elegantne v rámci systému MGB2.

CKS/CKS2 je systém, ktorý prináša jednoduché a bezpečné riešenie v oblasti bezpečnosti na strojoch a strojných zariadeniach. Spĺňa požiadavky výkonnostnej úrovne PLe podľa STN ISO EN 13849. Jeho prínos už ocenilo viacero výrobcov a prevádzkovateľov strojných zariadení.

www.euchner.sk