Kľúčovým prvkom plánovania je výber riadneho výhrevného telesa. Hneď niekoľko faktorov má zásadný vplyv na optimálne fungovanie a ochranu celej elektroinštalácie. Už pri projektovaní by sme si mali vedieť špecifikovať vykurovací výkon a typ ohrievača, typ inštalácie, jeho umiestnenie a reguláciu. Len týmto spôsobom ochránime citlivé výrobky pred nízkou teplotou a vznikom škodlivého kondenzátu.

Veľa aplikácií musí vyhovovať aj extrémne náročným prostrediam s vysokou vlhkosťou, teplotou alebo sú inštalované vo výbušnom prostredí. Aj takéto aplikácie nájdu v našej ponuke certifikované ohrievače a termostaty.

Ak sa teplota vo vnútri rozvádzačov, skríň a technických inštalačných priestorov príliš zníži, môže to viesť k tvorbe škodlivej kondenzácie. Náklady na následné poruchy a výpadky výroby mnohonásobne prevyšujú náklady na obstaranie optimálnych ohrievačov a regulátorov.

Z vyššie uvedených dôvodov naša spoločnosť vyrába vykurovacie telesá od výkonu 5 W až po výkon 1200 W, rôznych tvarov, typov uchytenia a prevádzkového napätia. Väčšina z ponúkaných vykurovacích telies má už moderný polovodičový vykurovací element.

  • Ohrievače RC016 s výkonom 8-13 W
  • Ohrievače CS030 s výkonom 1200 W
  • Ohrievače LOOP odolné proti vibráciám
  • Ohrievače CREX určené pre prostredie ohrozené výbuchom

Produkty STEGO umožňujú, aby elektromechanické a elektronické súčiastky fungovali bez porúch tým, že zaručujú optimálne podmienky inštalačného prostredia.

Spoločnosť STEGO Elektrotechnik GmbH vyvíja a vyrába produkty na zabezpečenie optimálneho prostredia vo vnútri rozvádzačov s inovatívnymi funkciami a inteligentným dizajnom. Naše produkty pomáhajú používateľom dokonale prispôsobiť teplotu a vlhkosť podmienkam v ich konkrétnom inštalačnom priestore. Naše riešenia sa vyznačujú malým pôdorysom, vysokou prevádzkyschopnosťou, certifikovanými bezpečnostnými štandardmi a predovšetkým dlhou životnosťou vďaka vynikajúcej a udržateľnej kvalite.

Ing. Dušan Zaremba
STEGO Group
Tel.: +420 732 678 688
dzaremba@stego.pl
www.stego-group.com