Tieto výzvy nie sú žiadnym problémom pre spoločnosť Becker, ktorej prispôsobiteľný VARIAIR Controller+ obsahuje aj nový štandardizovaný riadiaci panel BECKER využívajúci technológie B+R.
Náklady na energie patria medzi tie, ktoré sú pre každú výrobnú spoločnosť jedny z rozhodujúcich. Týka sa to vo veľkej miere aj jednotiek a systémov na odsávanie a fúkanie vzduchu v rôznych fázach procesu balenia – od manipulácie až po vákuové balenie. Napriek tomu, že moderné kompresory majú často vysokú energetickú účinnosť, množstvo samostatných jednotiek a chýbajúca koordinácia spolupráce medzi nimi sú často príčinou veľkej spotreby energií.

Inteligentné systémy na dosiahnutie vysokej energetickej účinnosti

Spoločnosť Becker, ktorá zamestnáva viac ako 800 zamestnancov po celom svete venujúcich sa zákaznícky prispôsobeným riešeniam v oblasti energeticky účinných kompresorov a systémov dodávky vzduchu, si túto skutočnosť plne uvedomuje. Medzi systémy, ktoré spoločnosť dodáva, patria hlavne vákuové čerpadlá optimalizované na prietok, napr. posúvacie a točivé stroje. „To, čo našim zákazníkom ponúkame, je podstatne viac ako naše inovatívne zariadenia a systémy,“ konštatuje Stefan Beierlein, vedúci produktového manažmentu v spoločnosti Becker. „Podstatne dôležitejšie je, že naše riešenia sa perfektne hodia na riešenia úloh našich zákazníkov. Tieto systémy môžu byť energeticky efektívne len vtedy, ak sú schopné presne sledovať neustále sa meniace prevádzkové body.“ Ešte vyššiu účinnosť systémov na dodávku vzduchu možno dosiahnuť, ak je ich prevádzka koordinovaná a riadená centrálne.

Jeden softvér na riadenie všetkých zariadení a systémov

Aby sa podarilo zvládnuť tieto výzvy, a to ešte aj inovatívnym spôsobom, hľadali vývojári spoločnosti Becker automatizačný systém, ktorý by to dokázal a ktorý by bol navyše aj modulárny. „Naším cieľom bolo pokryť všetky možné varianty systému s jedným softvérovým nástrojom. Vďaka tomu naši vývojári získajú voľnosť pri návrhu nových funkcií namiesto neustáleho vytvárania nového zákazníckeho softvéru,“ uviedol projektový manažér Ralf Trinler. Spoločnosť Becker zároveň hľadala spôsoby, ako zjednodušiť a zefektívniť celý pracovný postup projektu – od prvého stretnutia so zákazníkom cez výrobu, uvedenie do prevádzky až po servis. „Od začiatku sme chceli systém B&R. Možnosť konfigurácie aplikačného softvéru pomocou textu v prostredí B&R Automation Studio nám umožnila splniť všetky naše ciele,“ dodáva R. Trinler.

Jeden hardvér na riadenie, konfiguráciu a simuláciu

Výsledky hovoria samy za seba. Zariadenie VARIAIR Controller+ obsahuje riadiaci systém Power Panel C70 a rôzne moduly V/V X20, pričom dokáže priamo komunikovať s vákuovými čerpadlami a kompresormi všetkých veľkostí. Sofistikovaný riadiaci softvér od Becker zabezpečuje efektívnu prevádzku, pričom všetky podstatné údaje možno zálohovať.

Servisní technici prítomní priamo v prevádzke tak môžu byť neustále informovaní o aktuálnej konfigurácii a stave systému. Množstvo voliteľných rozhraní, ktoré B&R ponúka, umožňuje priamu komunikáciu takmer s akýmkoľvek systémom zákazníka. R. Trinler je obzvlášť hrdý aj na ďalšiu vlastnosť: „Teraz, keď naši technici sedia spolu so zákazníkmi a preberajú ich požiadavky, sú schopní priamo na mieste nakonfigurovať a odsimulovať perfektne pripravené riešenie ušité na mieru požiadavkám zákazníka.“

Tri HMI aplikácie bežiace paralelne

Aby sa to podarilo dosiahnuť, využili vývojári v plnej miere príležitosť na modularizáciu zabudovanú v rámci systémov B&R. Okrem samotného riadiaceho programu vytvorili samostatné softvérové moduly na konfiguráciu a simuláciu a zoskupili ich do jedného softvérového projektu. HMI aplikácie pre tri moduly možno zobrazovať na Power Panel C70 alebo jednom z dvoch tabletov s pripojením WLAN. Bez toho, aby opustili prevádzku u zákazníka, dokážu technici zo spoločnosti Becker vygenerovať súbory na konfiguráciu systému, ako aj finálnu HMI aplikáciu, a to len niekoľkými klikmi myšou. Vďaka následnej simulácii získa zákazník reálnu skúsenosť s budúcim používateľským rozhraním.

Efektívna výroba vďaka konfigurácii na základe textov

Po konzultácii so zákazníkom a po stlačení tlačidla je celá konfigurácia systému uložená do zariadenia B&R ako textový súbor. Súbor na konfiguráciu systému a hlavná aplikácia riadenia sú uložené na centrálnom serveri, na ktorý sa dá pripojiť z ľubovoľného miesta na svete. Ešte pred doručením sa systémové údaje spolu s hlavným riadiacim softvérom nahrajú priamo zo servera do VARIAIR Controller+, a to bez potreby ďalšieho programovania. Ak bude potrebné v budúcnosti vykonať nejaké ďalšie nastavenia v rámci tohto systému, dokážu ich spraviť technici priamo v prevádzke bez nutnosti podpory z vonku, pričom sú preposlané a zaznamenané na server.

Spoločnosť je na budúcnosť pripravená dobre. Bez ďalších zmien hlavného softvéru možno Power Panel C70 ľahko nahradiť systémom X20 Compact CPU. V ďalšej fáze projektu možno zabezpečiť prevádzkovanie systémov aj pomocou bezdrôtovo pripojeného tabletu. „Vzájomná prepojiteľnosť hardvéru a softvéru B&R a ich celosvetová dostupnosť nám dáva veľkú voľnosť, ktorú potrebujeme pri vytváraní projektov do budúcnosti,“ hovorí R. Trinler.

„Možnosť všetko spravovať v jednom softvérovom projekte a vykonávať konfiguráciu pomocou textov nám dala hlavnú konkurenčnú výhodu z hľadiska produktivity aj spokojnosti zákazníka.“

Stefan Beierlein
vedúci produktového manažmentu, Becker

Zdroj: An air of innovation. [online]. In: Automotion, november 2017. Publikované 8. 1. 2018. Dostupné na: https://www.br-automation.com/en/about-us/customer-magazine/an-air-of-innovation/.