Diskusie poukázali na pokračujúce nedostatočné zastúpenie žien v elektronickom priemysle. Mnohé videli zmenu postoja v priebehu svojej kariéry, ale pamätali si na časy, keď byť ženou v priemysle znamenalo byť neustále vystavená nezáujmu. „Počas kariéry som sa ocitla na spoločenských podujatiach, kde sa väčšinou muži zhovárali o športe a cítila som sa ako outsider. Raz mi bolo povedané, aby som nebola precitlivená, keď som vyjadrila svoj názor počas diskusie o určitej záležitosti,“ povedala Sarah Fawcett, globálna programová manažérka, Single Board Computers.

Cieľom štúdie 2019 s názvom Ženy na pracovisku, ktorú spracovala spoločnosť McKinsey and Company, bolo pomôcť spoločnostiam zlepšiť rozmanitosť na pracovisku. Správa uvádza, že napriek pokroku na vyšších úrovniach stále pretrváva nedostatočné zastúpenie žien. Niki Taylor, manažérka dodávateľov v IP&E Group v Newarku, uviedla: „V tomto odvetví zostáva príliš málo žien na rozhodovacej úrovni. Aj keď máme celý rad žien na vedúcich pozíciách, mnohé z nich sa vzdajú skôr, ako sa dostanú na pozície viceprezidentov a vyššie. Myslím si, že u niektorých z nich to súvisí so strachom zo vzdania sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom po ich povýšení a s nedostatkom príležitostí.“

Väčšia rovnováha medzi mužmi a ženami a rozmanitosť, ktorá s ňou súvisí, prináša efektívnejšie spektrum zručností. Carrie Rubin, staršia produktová manažérka z USA, vysvetľuje, že ide o „rozmanitosť nápadov“. Jade Gallagher, staršia manažérka starostlivosti o dodávateľov, IP&E dodáva: „Existuje veľa štúdií, ktoré dokazujú, aké je to prospešné pre podnikanie, pre ekonomiku. Pre mňa je to inovácia v riešení problémov. Mať tím mužov a žien s rovnoprávnym postavením môže zdôrazniť rozdiely v prístupe k riešeniu problémov.“ Dianne Kibbey, globálna vedúca komunity a sociálnych médií, vysvetľuje: „Znamená to rovnaký prístup k príležitostiam bez ohľadu na pohlavie. To by zahŕňalo rovnakú mzdu, rovnakú účasť na riešeniach a rovnaké šance pri rozhodovaní.“

Diskusia naznačila, že pri zlepšovaní výkonnosti v elektronickom priemysle treba zvážiť rôzne hľadiská vo všetkých aspektoch podnikania. Carrie Rubin uviedla, že sa to už v niektorých oblastiach deje, a vidí v tom prínosy: „Ako žena sa cítim veľmi rešpektovaná, pričom vďaka zoskupeniam, ako sú aj Ženy v elektronike, sme svedkami krokov smerujúcich k zvýšeniu prítomnosti a kariérneho postupu žien v tomto odvetví.“ Sarah Fawcett súhlasí: „V tomto odvetví sú fantastické ženy na vedúcich pozíciách. Mám pocit, že to meníme zvnútra a vytvárame lepšie príležitosti pre každú skupinu žien, ktoré sa na to dajú. Farnell ma skutočne podporoval a poskytoval mi príležitosti neustále napredovať.“ Jade Gallagher tiež poznamenáva: „Čím sme vnímavejší, odstraňujeme prekážky a predsudky, tým lepší svet dokážeme tvoriť. Náš svet siaha za hranice malej bubliny, v ktorej sa cítime komfortne.“

Bolo jasné, že účastníci diskusie považovali rozmanitosť za prospešnú pre podnikanie a že priemyselné odvetvia na celom svete uznávajú dôležitosť vnímania svojich výziev prostredníctvom pohľadu žien. Rozmanitosť prináša komplexnejší súbor schopností z hľadiska vedenia spoločnosti, ako aj na každej úrovni v rámci organizácie. Väčšia rozmanitosť vedie k rozmanitejšiemu a spravodlivejšiemu rozhodovaniu. Skupina okolo spoločnosti Farnell cíti, že ženy líderky zvyšujú svoj vplyv napriek pretrvávajúcim rozdielom v pohlaví. „V mojej práci sa často musím stretávať s prevažne mužským publikom a musím pred ním prezentovať názory. Môže to byť zastrašujúce prostredie, ak ste len jedna z mála alebo skutočne jediná žena. Väčšina mojich skúseností je však taká, že každý by mal byť rešpektovaný a jediným ukazovateľom je dobre si robiť svoju prácu,“ konštatuje Vicky Hough.

Jedna z hlavných výziev, ktoré v rozhovoroch zazneli, vyplynula z protichodných požiadaviek na rodičovstvo a kariéru. Madeleine Alvarado, regionálna manažérka predaja v Austrálii a na Novom Zélande, komentovala, ako sa tieto požiadavky v rôznych fázach jej kariéry menili: „Na začiatku som to vnímala tak, že nie som technicky taká schopná ako muži. No už si to nemyslím. Ďalšou výzvou je byť matkou – nie je ľahké v tomto odvetví pracovať na čiastočný úväzok a pritom si plniť povinnosti týkajúce sa rodičovstva.“ O zabezpečení rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom sa ľahšie hovorí, ako sa zrealizuje. No globálna vedúca dodávateľov v spoločnosti Semiconductor Ibtissame Krumm je optimistická: „Áno, mať kariéru aj rodinu je možné. No musíte pracovať a žiť efektívne a sústrediť sa. Niekedy to môže byť náročné a nepríjemné, ale je to možné a Farnell je tá správna spoločnosť, ktorá to podporuje!“

Rodina bola téma, ktorá rezonovala v celej skupine. Noelle Tiong, špecialistka na rozvoj zákazníkov z Malajzie, sa podelila o svoje skúsenosti a skúsenosti mnohých ďalších žien v jej okolí: „Kariérny rozvoj je väčšinou pre mužov, pretože vnímanie žien sa čoraz viac zameriava na rodinu a deti.“ Počas pandémie COVID-19 sme zažili mnohé obmedzenia, výzva byť pracujúcou matkou bola pre zoskupenie diskutujúcich obzvlášť dôležitá. Holly Smart, globálna riaditeľka PR a externej komunikácie, uviedla: „Zistila som, že sa porovnávam s tými rodičmi, ktorí nepracujú a dokážu podporovať vzdelávanie svojich detí, a tými pracovníkmi, ktorí nemajú deti a zameriavajú sa na prácu. Je to neustála výzva, ale zvykla som si na ňu! Byť mamou a robiť si svoju prácu – oboje na plný úväzok.“

Napriek tomu sa zoskupenie zhodlo, že splnenie očakávaní v práci a doma prináša nesmierne uspokojenie a vytvára hlboko zakorenenú dôveru v seba samú. Sarah Fawcett je mimoriadne hrdá na svoje úspechy, najmä na tie, ktoré nasledovali krátko po návrate z materskej dovolenky. „Podarilo sa mi dohodnúť projekt za 2 milióny libier a do deviatich mesiacov od návratu z materskej dovolenky s druhým dieťaťom som si zaistila povýšenie.“ Pružnosť je tiež dobrou vlastnosťou zvyšovania kvality pracovných skúseností pre ženy v technike. „Farnell je skvelý zamestnávateľ. Oceňuje flexibilitu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a je jasné, že vedenie skutočne oceňuje svojich ľudí, najmä v súčasnej situácii,“ konštatuje Carrie Rubin.

Téma rodiny rezonovala aj iným spôsobom. Shirley Shi, vedúca obchodu a pobočky v Pekingu, a Sharmaine Cho, staršia marketingová manažérka v Singapure, hovorili o tom, že Farnell je „takou jednou veľkou rodinou“. Sharmaine Cho zdôraznila obrovský vplyv, ktorý majú ľudia z Farnellu na jej kariéru: „Za posledné štyri roky som sa, našťastie, stretla s vynikajúcimi kolegami a každý z nich mi pomohol naučiť sa nové veci. Každý, s kým som spolupracovala, bol nápomocný, milý a chápavý. A vďaka tomu je moja cesta s Farnellom veľmi príjemná.“

Ženy sa tiež jednomyseľne zhodli na úlohe mentorstva pri napredovaní v kariére a poradili mladým ženám, aby hľadali mentorov, ktorí im môžu pomôcť pri realizácii ich skutočného potenciálu. Ibtissame Krumm sa podelila o to, ako jej mentorka pomohla získať rešpekt svojich kolegov, povzbudila ju, aby sa v práci zameriavala na fakty a ocenila jej úspechy pred ostatnými. Shilpi Gupta, produktová prevádzková manažérka v Indii dodala: „Mentori nám určite pomáhajú realizovať náš skutočný potenciál, sú našou hnacou silou. Myslím si však, že kým sa nedotlačíme k plneniu výzvam samy, nikto nám v skutočnosti nemôže pomôcť. Keď získame silu, aby sme mohli čeliť výzvam a ťažkostiam, posilní to v budúcnosti našu vôľu, dôveru a schopnosť prekonať prekážky.“

Skupiny ako RISE Ženské fórum, ktoré vedie Avnet, materská spoločnosť Farnellu, sa zameriavajú na posilnenie postavenia žien, zlepšenie ich začlenenia do organizácie a zníženie predsudkov v povedomí zamestnancov zvyšovaním ich informovanosti. Niki Taylor je členkou skupiny Newark v RISE a uviedla, že podobné skupiny zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní podpory ženám: „Spolupráca so ženami v priemysle prostredníctvom skupín ako RISE v rámci Newark a Avnet, ako aj Ženy v elektronike predstavuje svetlé miesta v kariére.“
Skupina sa tiež podelila o to, čo sa im najviac páčilo pri ich práci a zhodli sa, že kariéra v strojárstve a elektronike môže byť cenným prínosom a naplnením. Shilpi Gupta uviedla, že „príležitosť pracovať na rôznych projektoch je to, čo ma najviac vzrušuje“, pričom zdôraznila, že hoci jej úsilie prospieva firme, aj ona si musí zdokonaliť svoje zručnosti a profesionálne sa rozvíjať. Niki Taylor uvádza, že okrem toho, že má príležitosť dozvedieť sa o nových technológiách skôr ako ktokoľvek iný, a navyše dodáva: „Rada sledujem všetko, čo sa v technológiách najbližšie udeje a ako to všetko prostredníctvom našich dodávateľov a zákazníkov naberá reálne kontúry, navyše som rada súčasťou toho všetkého. Je skvelé sedieť v prvom rade na predstavení o tom, ako technológie ovplyvňujú naše životy.“ Jade Gallagher dodáva: „Milujem tempo tohto odvetvia. V jednej chvíli pracujete na uvedení niečoho nového na trh, čo si predtým vyžiadalo mesiace dôkladného plánovania, a hneď na to pracujete so zákazníkmi na podpore nejakého návrhu na mieru, ktorý naliehavo potrebujú. Jednoducho rôznorodosť a inovácie.“ „Sme v popredí vývoja nových technológií, ako je IoT, bezdrôtové nabíjanie, zdravotníctvo, robotika, spotrebný materiál a preprava, a tieto veci menia svet okolo nás,“ dopĺňa Ibtissame Krumm.

S pohľadom upretým na budúcnosť talentovaných žien, ktoré sa usilujú vstúpiť do strojárstva, elektroniky a všeobecne vedy, techniky, inžinieringu či matematiky, radia ženy z Farnellu naďalej zdokonaľovať svoje zručnosti. Mali by si vedieť zastať svoju pozíciu na pracovisku a nájsť správneho mentora už v začiatkoch svojej kariéry. No predovšetkým, ako vysvetlila Jade Gallagher: „Verte si. Veci sa menia a túto zmenu prinesiete ďalším generáciám.“