Tlak na čoraz častejšie technologické inovácie a ekonomická neistota zmenili prostredie podnikania aj pre high-tech spoločnosti z pomerne pomalého a monolitického na súčasný, rýchlo sa rozvíjajúci, hyperkonkurenčný, citlivý na čas a čoraz náročnejších zákazníkov globálny komerčný ekosystém. Konkurencia prichádza z akéhokoľvek miesta na svete úžasnou rýchlosťou. A príležitosti a riziká sú zvyčajne, ak nie vždy, úzko previazané.

Rozhodnutia manažmentu úspešných spoločností (aj tie strategické) sú postavené okrem iného na práci s kvalitnými údajmi. Účinný podnikový softvér musí byť schopný reagovať na zmeny podnikania efektívne. Vo výrobnom sektore spoločnosti obmedzuje napríklad čoraz väčšie množstvo regulácií a nariadení a čím viac sa trh globalizuje, tým významnejšiu úlohu hrajú v podnikaní medzinárodné regulácie.

Vhodne zvolený podnikový softvér má za cieľ podporiť schopnosť reagovať na nové výzvy a zmeny na trhu. Tí, ktorí rozhodujú o kúpe systému pre svoj podnik, by si preto mali položiť otázku, či daný softvér poskytne správne údaje tým správnym ľuďom a v správny čas. To je zásadnou podmienkou správneho fungovania systému riadenia. Spoločnosť by prirodzene mala rátať s rozvojom svojho podnikania, napríklad s využitím nových technológií. Tomu by mal byť prispôsobovaný aj podnikový systém. Bude teda ľahké reagovať na zmeny a koľko to bude stáť? A bude vôbec možné systém jednoducho modifikovať?

Dôležité sú tak nielen aktuálne vlastnosti systému, ale tiež náklady, ktoré bude potrebné do zmien časom investovať. Mať presné informácie vo výrobnom sektore je, rovnako ako v politike či kdekoľvek inde, čoraz dôležitejšie. Už dnes výrobné spoločnosti nechcú brať prácu vývojárov a dizajnérov len ako nutnú režijnú položku v rozpočte, ale naopak potrebujú priebežne vedieť, koľko času a úsilia stojí za vývojom konkrétneho nového produktu. Manažéri požadujú informácie o tom, koľko času tomu venovali jednotlivé zdroje a s akou efektivitou, aký je stav rozpočtu daného projektu, ale napríklad aj to, koľko času pritom dizajnéri strávili konzultáciami so zákazníkmi.

Označenie ERP ako prvá začala používať spoločnosť Gartner v roku 1990. Gartner však dnes pracuje s postmodernou definíciou. Podnikové systémy sa teraz považujú za technologickú stratégiu, ktorá automatizuje prepojenie administratívy s prevádzkovými a obchodnými aktivitami výrobných firiem. Kvalitný podnikový systém sa tak stáva nevyhnutnou súčasťou konkurencieschopnosti nielen high-tech spoločností.

Spoločnosť IFS™ vyvíja a poskytuje podnikový softvér zákazníkom z celého sveta. Odbornosť našich ľudí a riešení v danom priemyselnom odvetví spolu so záväzkami voči našim zákazníkom z nás urobili uznávaného lídra a najčastejšie odporúčaného dodávateľa v našom sektore. Náš tím 3 500 zamestnancov sa stará o podporu viac ako milióna používateľov na celom svete prostredníctvom siete miestnych pobočiek a rastúceho ekosystému partnerov. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, navštívte lokalitu www.IFSworld.com + link v štvrtom odseku na podnikový software: http://www.ifsworld.com/sk/solutions/ifs-applications/