Typický inšpekčný proces využívajúci infračervenú termografiu sa skladá zo série presných svetelných zábleskov zameraných na trup lietadla. Zábleskom vznikne tepelný impulz a počas ochladzovania sa sledovaním tepelného toku zisťujú skryté defekty. Inšpekčné zariadenie je pomerne veľké a ťažké, napriek tomu musí týmto spôsobom skontrolovať celý povrch trupu. Ak inšpekcia prebieha manuálne, vyžaduje úsilie a čas mnohých operátorov, pričom komplikuje a zdražuje celý výrobný proces.

Výskumné centrum NASA v Langley využíva na túto činnosť kolaboratívny robot UR10 spoločnosti Universal Robots, ktorý použitím infračerveného inšpekčného systému a špeciálneho softvéru od RoboDK, partnera z developerskej platformy Universal Robots+, simuluje proces inšpekcie. Celú úlohu zvládne týmto spôsobom jediný operátor dozerajúci na robotický systém, ktorý sleduje trasu naprogramovanú podľa presne definovaných pozícií. S robotom UR10 sa proces inšpekcie výrazne urýchľuje, spresňuje a zefektívňuje aj vďaka tomu, že robot pracujúci konštantnou rýchlosťou a kvalitou nevynechá jediné miesto na trupe.

Integrované bezpečnostné funkcie v UR10 dovoľujú ľuďom pracovať v bezprostrednej blízkosti robota, čo umožňuje počas inšpekcie realizovať ďalšie výrobné postupy a šetriť čas. Jednoduchosť ovládania, jednoduchá programovateľnosť a dostupné zaťaženie a dosah ramena predurčujú UR10 aj pre ďalšie metódy inšpekčných procesov, ako je napríklad testovanie ultrazvukom či prúdom vzduchu.

„Naším dlhodobým cieľom je zaviesť tento systém priamo do výrobných prostredí, ktoré tým získajú výrazné zlepšenia pri minimálnych nákladoch,“ hovorí Elliott Cramer, vedúci výskumného tímu v NASA Langley Research Center. „Popri vyššej produktivite pre výrobcu je robot tiež veľkým prínosom v oblasti kvality a bezpečnosti. Dáta získané roboticky pri prvej inšpekcii počas výroby sa ukladajú tak, aby sa mohli pri každej ďalšej kontrole rovnaké miesta porovnávať, či na nich nedošlo k akýmkoľvek zmenám, a aby sa tak predchádzalo potenciálnym defektom.“