Novovytvorená jednotka kombinujúca prispôsobiteľné PLC s označením AC500 s regulátorom robota IRC5 odstraňuje náklady a priestorové požiadavky spojené s rozvádzačom pre PLC (nakoľko AC500 je umiestnený na vnútornej strane dverí rozvádzača pre IRC5, viď obr.) a výrazne znižuje čas potrebný na nastavenie a prevádzku robotických výrobných buniek. Integrovaný regulátor vďaka trom lokálnym V/V kartám a zbernicovej komunikácii pre vzdialené V/V sa stáva pre používateľom jednotným miestom pre riadenie širokého spektra funkcií spojených s výrobnou bunkou zahŕňajúce aj také periférie, ako uchopovacie kliešte, podávače a pomocné strojné zariadenia. Podporované sú všetky hlavné komunikačné štandardy, ako DeviceNet, PROFIBUS DP, CANopen a Modbus TCP ako aj bezdrôtová komunikácia. Integrovaný regulátor je tak vhodný pre takmer všetky výrobné závody. Kôli zjednodušeniu programovania a prevádzkovaniu je súčasťou novej zostavy riadenia aj softvérová aplikácia, vďaka ktorej nie je potrebné nastavovať komunikačnú infraštruktúru medzi regulátorom robota a PLC. Aplikácia obsahuje na strane zariadenia HMI (FlexPendant) používateľsky priateľské interaktívne obrazovky. Integrátor tak môže začať na oveľa vyššej úrovni ako doteraz a sústrediť sa hlavne na šepcifiká danej inštalácie.

www.abb.sk/robotics