Prvá časť seminára bola zameraná na rozhodovanie, prípravu, prezentáciu a vyhodnotenie veľtrhu, kde patrí komunikácia s organizátorom, logistika, kalkulácia nákladov, zdroje financovania, marketingová komunikácia, prevádzka stánku, aktívne oslovenia a komunikácia s návštevníkmi, komunikácia s médiami, vyhodnotenie účasti návštevníkov, aktivity po absolvovaní veľtrhu a spracovanie hodnotiacej správy.

V druhej časti sa zdôraznila etiketa na veľtrhu, pri ktorej treba prihliadať na kompetentné vystupovanie veľtržného tímu podľa pravidiel biznis etikety, dôležitosť prvého dojmu, biznis outfit, etiketu obchodného rokovania a základy komunikácie s návštevníkmi z iných kultúr.

Dôležité poznatky a informácie pre vystavovateľov:

  • osobné stretnutie je najlepšia reklama, a preto je dôležité byť profesionálne pripravený na stretnutia s potenciálnymi zákazníkmi, 
  • počas veľtrhu treba využiť možnosti akcií a zliav, a tak upriamiť pozornosť na svoje produkty,
  • prvý dojem firmy je pre zákazníka najdôležitejší (až 90 %),
  • aktívna komunikácia so zákazníkmi,
  • konkrétnu ponuku treba klientovi poslať hneď po stretnutí,
  • pri rokovaní so zákazníkom treba ponúkať riešenia, nie produkty,
  • každý veľtrh po skončení analyzovať a vyhodnotiť.

Pre veľký záujem sa bude tento seminár opakovať v termíne október – november 2012.