Tak to bolo aj na ďalšom ročníku podujatia Automation University Special, ktorý v priestoroch hotela Permon v Podbanskom zorganizovala koncom apríla tohto roku spoločnosť Rockwell Automation. Podujatie bolo určené pre pracovníkov z pozícií vedenia firmy, technických oddelení či nákupu. Obsah podujatia je každý rok prispôsobený aktuálnym otázkam priemyselnej praxe – úspory energie najmä v potravinárskom a spotrebnom priemysle, chemickom a petrochemickom priemysle či energetike, bezpečnosť strojov, bezpečnosť priemyselných sieťových technológií, vizualizácie, inteligentné riadenie pohonov či aktuálne trendy v riadení priemyselných procesov.

Okrem všeobecných a produktových informácií zazneli na podujatí aj informácie o konkrétnych zrealizovaných projektoch. V rámci paralelne prebiehajúcich prednášok a praktických cvičení si mohli účastníci podujatia vyskúšať napr. prácu s novou generáciou ethernetových prepínačov, riadiacimi systémami ControlLogix, pohonmi PowerFlex či bezpečnostnými prvkami GuardLogix. Na podujatí odzneli aj informácie o nových normách týkajúcich sa bezpečnosti strojových zariadení a riešeniach, ktoré v tejto oblasti ponúka Rockwell Automation.

Už tradičnou bola účasť zástupcov priemyselných podnikov, ktorí na podujatí prezentovali konkrétne príklady úspešného nasadenia produktov a riešení Rockwell Automation. Svoje skúsenosti a výsledky prezentovali v tejto časti zástupcovia KIA Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroen Slovakia, opisovali sa aplikácie pre BBC UK, Amylum Slovakia a ďalšie. Na podujatí boli prezentované aj výsledky Výskumného a vývojového centra Rockwell Automation, ktoré sídli v Prahe. Následne zástupcovia troch českých a dvoch slovenských univerzitných pracovísk informovali o vedeckej a výskumnej činnosti v moderných laboratóriách, ktoré vybavila svojou technikou práve spoločnosť Rockwell Automation.

Neformálne stretnutia v rámci galavečera, ktoré podporil ďalší partner podujatia – spoločnosť ProSoft Technology, boli príležitosťou na výmenu informácií medzi účastníkmi, ktorých sa v hoteli Permon zišlo viac ako 200 z viacerých krajín strednej Európy.