Porota, ktorá bude zložená z odborníkov pre oblasť priemyselného spracovania obrazu, bude vyberať zo všetkých prihlásených exponátov tú najvýraznejšiu inováciu za posledné dva roky. Firmy, ktoré sa chcú do súťaže o VISION Award prihlásiť, musia podať prihlášku najneskôr do 11. júla 2014. Všetky podrobnosti vrátane prihlášky sú dostupné na www.vision-fair.de/callforpapers