Spolu predstavujeme už tradíciu konferencií a prichádzame s jedinečným, kvalitným podujatím, ktorého 8. ročník bude prebiehať v Žiline, v hoteli Holiday Inn, počas 16. a 17. júna 2015, od 9.00 hod. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Odborným garantom je spoločnosť CEIT.

Konferencia sa dotýka problematiky strategickej línie INDUSTRY 4.0, prepojená na hlavné strategické priority, smerovanie a vývoj priemyslu a aktuálne odpovedá súčasnými riešeniami priemyselných podnikov.

Prvý deň konferencie ponúkame bohatú kolekciu odborných prednášok, nových prichádzajúcich trendov, vizionárskych predpokladov i reálnych riešení z praxe konkrétnych podnikov zo Slovenska i zo zahraničia. V dopoludňajšom programe v panelovej diskusii svoje názory poodhalia a príspevky odprezentujú významní predstavitelia, napríklad líder inovácií a výskumu z fínskeho vedeckého inštitútu, ekonomický zástupca americkej ambasády, významný, viacnásobne ocenený profesor a vizionár myšlienky digitálneho podniku, profesor a zakladateľ robotiky na Slovensku, výkonný manažér SOVA Digital, nový prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. V popoludňajších blokoch prednášajú predstavitelia a riadiaci manažéri z významných slovenských spoločností, ako sú Siemens, Matador, IPM Solutions, Transcat, Danfoss Power Solutions, Eltek, J.P. Plast, Uavonic a iní, a predstavia tak technológie a nástroje pre digitálny podnik budúcnosti.

Prednášky a názory prezentované na podujatí otvárajú bránu informácií k budúcnosti priemyselnej automatizácie a robotiky, ktorá predstavuje novú koncepciu humanoidných priemyselných robotov – cobotov, co-workerov. Otázky plánovania procesov a ich simulácií prinesú odpovede v podobe konkrétnych faktov pre správne investičné rozhodnutia. Spoločne sa ponoríme do virtuálnej a rozšírenej reality, ktorá je budúcnosťou tréningov nielen pre operátorov vo výrobe. Do skutočnej reality sa môžeme vrátiť aj prostredníctvom automatizovanej logistiky, keď ukážkami z priemyselných aplikácií skonštatujeme, či stoja oproti sebe realita verzus vízia.

Ako atrakcia pre vybraných VIP hostí je pripravený let na stíhačke „nad zakázaným územím“ – unesieme vás na výlet v podobe trenažéra stíhačky. Ostatní môžu pretekať 3D racing online prostredníctvom svojich mobilných zariadení a vo finále spoznáme najrýchlejšieho víťaza. Atraktívnu agendu podujatia od popoludňajších hodín bude spestrovať ochutnávka slovenských vín a prvý deň podujatia bude zavŕšený elegantným večerným galaprogramom. Praktickými úlohami a riešeniami priamo na online naživo na workshopoch počas druhého dňa podujatia potvrdíme realitu z praxe.

Technológie, metódy a nástroje pre projektovanie a riadenie výrobných systémov, pre podporu vývoja produktov – to všetko je problematika a témy, ktoré spoločne otvoríme a riešenia nachádzame pod spoločným menovateľom – Digitálny podnik budúcnosti – riešenie pre Váš podnik !

• Inteligentné, pripojené produkty, ktoré dnes prichádzajú na trh, ponúkajú rozšírený priestor pre nové funkcie a schopnosti a posúvajú hranice. Meniaca sa povaha výrobkov narušuje tradičné postupy a núti výrobcov prehodnotiť takmer všetko, čo dnes robia pri tvorbe výrobkov, od prvotnej myšlienky, dizajnu, vstupov až po spôsob ako výrobok vyrábať, prevádzkovať, servisovať. Inteligentné, pripojené produkty podnietia v spoločnostiach nové strategické rozhodnutia, ako bude výrobok vytvorený, opísaný, ako budú spoločnosti spolupracovať s tradičnými a novými partnermi. Je potrebné vymyslieť, ako si nanovo zabezpečiť konkurenčnú výhodu, pretože nové vlastnosti produktov pretvárajú hranice priemyslu. Pre mnohé firmy bude existencia inteligentných, pripojených produktov na trhu vytvárať tlak na zodpovedanie zásadnej otázky: „Ako budem ďalej podnikať?"

• IoT - Internet of Things - vytvára jedinečnú príležitosť v reálnom čase zbierať informácie zo senzorov, prístrojov, zariadení a kombinovať ich s dátami a inteligenciou firemných systémov a ľudí. Inteligentné, pripojené produkty si vyžadujú budovať a podporovať úplne nové technologické infraštruktúry. Táto inovácia technológií v sebe zahŕňa niekoľko vrstiev, vrátane nového hardvéru, vstavaného softvéru, pripojenia, cloudu, softvéru bežiaceho na vzdialených serveroch, sady bezpečnostných nástrojov, brány pre externé informačné zdroje a komplexnú integráciu s podnikovými systémami.

• Súčasné Best-In postupy pri 3D skenovaní, komparácii výrobku s CAD modelmi a digitalizácii vo fázach vývoja výrobku, príklady inšpekcie výrobkov pri zavádzaní do výroby. Neoddeliteľnou súčasťou vo fázach návrhu výrobku je účelné využitie metód Rapid Prototyping-u.

• Sumarizovanie postupov a výstupov pri „štandardných“ úlohách, keď k výrobku neexistuje konštrukčná dokumentácia, alebo nezodpovedá skutočnému stavu.

• Poukážeme na význam smerovaní v Reverse & Reproduction Engineering v blízkej budúcnosti.

• Problematika Plant lifie cycle manažmentu v oblasti výrobnej automatizácie. Možnosti prepojenia jednotlivých fáz životného cyklu výrobnej technológie v softvérovom prostredí a ich implementácia v produktoch Siemens. Z produktového portfólia budú prezentované hlavne produkty SIMATIC PCS7 a prostredie COMOS.

• Ako dokážu nástroje digitálneho podniku prispieť k efektívnej zmene logistických procesov ? Firemné procesy sa stali inteligentné, prepojené. Táto skutočnosť vytvára predpoklady pre zvýšenie produktivity v jednotlivých častiach organizácie, ako sú konštrukcia, výroba, dodávateľský reťazec, kvalita, podpora a servis, a tiež podniku ako celku.

To všetko je len fragment z toho, čo môžete vidieť a počuť priamo na podujatí!
Účastnícky poplatok je 270,- Euro bez DPH.
Predplatitelia Trendu – zľava 10 %, 3 a viac z jedného podniku – zľava 20 %.

Všetkých vás na konferenciu srdečne pozývame !

www.digitalnypodnik.sk