Tento kontrakt je súčasťou Ozdravného progamu hydroenergetiky, ktorý spoločnosť UkrHydroEnergo predstavila so zámerom inovovať a modernizovať deväť vodných elektrární postavený v rozpätí rokov 1935 - 1975 na rieke Dneper ako aj vodnú elektráreň Dnestrovskaja, postavenú v roku 1983 na rieke Dnester. Spomenutých deväť elektrární s celkovým výkonom 4639 MW predstavuje na Ukrajine viac ako 90% celkového objemu elektrickej energie generovaného vodnými zdrojmi.

Automatizačná technológia od Emersonu pomôže UkrHydroEnergo zlepšiť riadenie procesov a zlepšiť dostupnosť informácií v rámci všetkých hydroelektrární. „Je to jeden z našich ďalších spoločných projektov s UkrHydroEnergo, kde bude použitý náš expertný systém OvationTM,“ uviedol Steve Sonnenberg, prezident Emerson Process Management. Každá z deviatich hydroelektrární bude monitorovaná a riadená systémom Ovation, pričom SCADA systém Ovation bude prepojený a bude prenášať informácie zo všetkých 100 turbínových generátorov.

Operátori tak budú môcť prenášať údaje medzi jednotlivými prevádzkami, centrálou UkrHydroEnergo a národným regulačným strediskom. Okrem toho budú v rámci projektu inštalované aj ďalšie produkty Emersonu, ako napr. prevádzkové meracie prístroje Rosemount ®, monitorovací systém vibrácií CSI a softvér pre preditkívnu údržbu AMS Suite. Prostredníctvom svojho lokálneho zastúpenia na Ukraine ako aj odborníkov na vodné elektrárne z Varšavy a Petrohradu poskytne Emerson aj návrh, dodávku a inštaláciu celej časti automatizácie a súvisiacich služieb.

www.emersonprocess.sk