Okrem pohybovej a svetelnej energie je teplo tretím zdrojom energie, ktoré EnOcean využíva vo svojich bezúdržbových bezdrôtových moduloch. ECT 310 pracuje ako rozhranie medzi termoelektrickým meničom a modulmi EnOcean - všestranným, obojsmerne komunikujúcim snímačom STM 300 a novým plug&play snímačom STM 312. Vďaka využívaniu tepla na výrobu elektrickej energie sa otvárajú dvere pre mnohé nové aplikácie bezdrôtových bezbatériových technológií či už v automatizácii domov a budov, priemyselnej automatizácii ako aj medicíne. Takto je možné napr. využiť snímače teploty alebo snímače pre preventívnu diagnostiku všade, kde je k dispozícii teplo. ECT 310 mení nízkonapäťový vstup o veľkosti do 20 mV na v elektronike bežne používané výstupné napätie 3 až 4V. Takto získaná energia napája bezdrôtové moduly EnOcean. Aby sa dosiahla maximálna účinnosť meniča, je jeho výstupné napätie regulované.

 

www.enocean-alliance.org