Priekopník v oblasti vzdialeného prístupu cez internet v priemyselnej sfére

Flexy

Belgická spoločnosť eWON uviedla v roku 2001 na trh prvý priemyselný internetový smerovač. „V tom čase sa v priemyselnom prostredí používali na pripojenie k strojom a prevádzkam modemy. Hovoriť vtedy o využívaní internetu v priemyselných prevádzkach by bola čistá špekulácia,“ vysvetľuje Serge Bassem, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti eWON. Internet však neskôr priniesol riešenia množstva dovtedajších problémov, ako boli napr. vysoká cena a spoľahlivosť komunikácie alebo malá šírka prenosového pásma. Na druhej strane priniesol tiež vyššiu zložitosť implementácie a nové výzvy z hľadiska bezpečnosti. „V roku 2006 naša spoločnosť uviedla na trh Talk2M, prvú komplexnú službu pripojenia na báze cloud riešenia,“ dodáva S. Bassem. „Vďaka tomuto riešeniu, ktoré vyriešilo aj otázku bezpečnosti a jednoduchosti inštalácie, sme prekonali aj posledné prekážky, aby sa vzdialený prístup na báze internetu mohol využívať vo veľkom, a to zvlášť v oblasti automatizácie.“ 

Služba Talk2M, ktorá získala niekoľko medzinárodných ocenení, vyriešila súčasne požiadavky bezpečnosti, konfigurácie aj implementácie u zákazníka. Vytvára bezpečné komunikačné spojenie cez internet medzi koncovým používateľom a vzdialeným zariadením bez nutnosti prepínania medzi rôznymi počítačovými sieťami. Technik využívajúci vzdialené pripojenie môže pristupovať len k „svojmu vlastnému“ zariadeniu. To znamená, že nemá žiadny prístup do siete zákazníka.

Priemysel sa v súčasnosti musí boriť s neustálymi a rýchlymi inováciami v oblasti komunikačných technológií. Len pred necelými dvomi rokmi bola novinkou sieť 2G (GPRS), avšak dnes sa už hovorí len o 3G, resp. dokonca 4G (LTE). V priemyselnom prostredí sa takisto veľmi rozšírila bezdrôtová technológia WiFi. Táto nezastaviteľná revolúcia technológií bola v protiklade s vývojom v priemyselnom prostredí, ktorý je vo svojej podstate konzervatívny. „Schválenie a nasadenie nejakého nového riešenia do praxe vyžaduje obdobie najmenej desať rokov,“ uvádza S. Bassem.

Koncept flexibilného smerovača – svetová novinka!

eWON Flexy spĺňa požiadavku, aby pri zmene a modernizácii komunikačnej technológie nebolo potrebné meniť aj samotný produkt. Vďaka koncepcii základných modulov, ktoré môžu obsahovať až štyri rozširujúce dosky, ponúka Flexy koncovým používateľom takmer neobmedzené možnosti: od jednoduchej sériovej cez brány MPI alebo PROFIBUS do ethernetu až po smerovač WiFi LAN s redundanciou cez 3G modem.

Flexibilná koncepcia nie je v priemysle nová. Vo veľkom sa používa napr. pri PLC, avšak toto je prvýkrát, čo sa táto vlastnosť využila pri smerovači,“ dodáva S. Bassem. Táto inovácia bude odpoveďou na výzvy na pripojenie vzdialených prevádzok v prostredí, kde sa neustále menia komunikačné technológie a kde sa vyžaduje univerzálna komunikácia medzi rôznymi zariadeniami bez ohľadu na to, aký komunikačný protokol používajú, či sú PLC, HMI, IP kamery, snímače alebo merače energií.

Nový smerovač Flexy od eWON prináša prispôsobiteľnosť na niekoľkých úrovniach. Po prvé, WAN flexibilita prináša používateľom možnosť použiť rôzne moduly na pripojenie do internetu: LAN, RTC, WiFi, CDMA, 2G alebo 3G. Tzv. FIELD flexibilita umožňuje voľbu základných a rozširujúcich modulov na komunikáciu s lokálnymi zariadeniami: 4-portový ethernetový prepínač, sériové porty RS232/422/485 alebo MPI/PROFIBUS port. A nakoniec, pomocou voliteľných modulov ponúka eWON Flexy aj jednoduchú realizáciu doplnkových služieb, ako sú archivácia údajov alebo alarmová notifikácia. „Táto prispôsobiteľnosť podčiarkuje našu veľkú silu, ktorou je kompatibilita. Spolupracujeme s mnohými partnermi, z ktorých každý vyrába svoje vlastné typy PLC. To je aj dôvod, prečo API našich smerovačov používajú štandardné a otvorené protokoly, ktoré zjednodušujú komunikáciu. Vďaka Flexy sa tieto veci naozaj stanú detskou hračkou,“ uzatvára S. Bassem.

www.controlsystem.sk