Farnell element14 pomáha pedagógom riešiť nedostatok digitálnych zručností

Spoločnosť Farnell element14 spustila novú oblasť na svojej transakčnej webovej stránke, aby pomohla pedagógom určiť, čo potrebujú na výučbu programovania a fyzických výpočtov na školách a univerzitách.
Farnell element14 pomáha pedagógom riešiť nedostatok digitálnych zručností

Podľa správy Svetového ekonomického fóra Budúcnosť pracovných miest sa predtým neprepojené oblasti, ako je umelá inteligencia a strojové učenie, robotika, nanotechnológia, 3D tlač a genetika a biotechnológia, začínajú prepájať a rozširujú sa, čo vyžaduje zmenu zručností študentov. Rastie dopyt po zručnostiach, ako sú kreativita, kritické myslenie a komplexné riešenie problémov, pričom treba zohľadniť zmeny týkajúce sa pracovných pozícií v budúcnosti. Predpokladá sa totiž, že 65 % detí, ktoré teraz nastupujú do základnej školy, bude nakoniec pracovať na úplne nových typoch pracovných miest, ktoré dnes neexistujú.

Jonathan Smith, vedúci oddelenia vzdelávania v Premier Farnell a Farnell element14, hovorí: „Celá generácia študentov po skončení vzdelávania vstúpi na pracovný trh, kde zručnosti výpočtového myslenia, ako je kritické myslenie či zložité riešenie problémov, budú cenené viac ako kedykoľvek predtým. Príprava študentov na túto zmenu musí byť niečo viac ako len vytvorenie generácie programátorov. Cieľom Farnell element14 je presun správnych vzdelávacích zariadení do rúk pedagógov, ktorí im pomôžu rozvíjať tieto nové zručnosti v triede s deťmi od 5 rokov v predškolskom veku až po profesionálny rozvoj. Bez počítačových mysliteľov bude čoraz ťažšie vychovávať inžinierov elektrotechniky, ktorí majú zručnosti potrebné na uspokojenie meniacich sa potrieb digitálneho trhu.“

Fyzická výpočtová technika je kľúčovým prvkom počítačového myslenia, pretože proces vytvárania niečoho reálneho, obzvlášť v tímoch, je kombináciou výnimočných výsledkov nielen z hľadiska efektívneho učenia, ale aj rozvoja zručností. Použitie tohto riešenia s fyzickými počítačovými platformami, ako sú napríklad Raspberry Pi a BBC micro:bit, príslušenstva alebo inými zariadeniami, vďaka ktorým sa študenti dozvedia viac napríklad o robotike, poskytuje študentom možnosti, ako rozvíjať tieto kompetencie vysoko kreatívnym a spolupracujúcim spôsobom.

Ak chcete uľahčiť pracovníkom vzdelávacích inštitúcií, ktorá technologická platforma bude pre ich študentov vhodná, nová skupina stránok vzdelávania Farnell element14 ponúka dostupné platformy, špecializované doplnky a súpravy na vzdelávanie podľa veku a schopností. K dispozícii sú tiež odkazy na vzdelávacie zdroje, ktoré pomáhajú aplikovať technológiu v škole, od zamerania jednotlivých vyučovacích hodín, projektových príručiek/nápadov až po prístup ku komunite inžinierov a pedagógov na akadémii STEM ako súčasti komunity element14.

https://uk.farnell.com/education-services