V rámci partnerstva s organizáciami po celom svete bude tento celoročný program podporovať tri organizácie:

  • The World Bee Project – okrem ochrany pôvodných včiel v Spojenom kráľovstve umožní spoločnosť Farnell domorodým ženám v Indii naučiť sa včeláriť a využiť tieto zručnosti na živobytie pomocou trvalo udržateľných postupov.
  • Planet Bee – v USA spustí spoločnosť Farnell grant Bee Heroes na podporu vybraných včelárov, jednotlivcov a organizácií, ktoré sa snažia zlepšiť svoje životné prostredie a podporovať komunity zameraním sa na oblasť vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a zvýšenie rozmanitosti v oblasti poľnohospodárstva a technológií.
  • 3Bee – prevzatím šiestich úľov do svojej opatery v celej Európe spoločnosť Farnell ukáže, ako technológia pomáha zlepšovať podmienky v úli, pretože aplikácia 3Bee monitoruje rôzne veličiny, ako je vlhkosť, teplota a ďalšie kľúčové podmienky.

Okrem týchto partnerstiev sa spoločnosť Farnell zaviazala adoptovať jednu včelu za každú došlú objednávku z ktoréhokoľvek miesta na svete, pretože cieľom spoločnosti je splniť svoje poslanie adopcie troch miliónov včiel na celom svete počas nasledujúcich 12 mesiacov.

„Včely sú opeľovače a opeľovače sú jadrom vzťahov, ktoré spájajú prírodný a ľudský svet,“ povedala Sabiha Malik, zakladateľka projektu The World Bee Project CIC. „Bez opeľovačov by sme nemali žiadne kvitnúce rastliny, a teda ani výživné plodiny, ktorými by sme sa živili; bez rastlín by sme nemali čistý vzduch na dýchanie a nemali by sme zdravú pôdu na prosperovanie poľnohospodárstva. To nie je všetko. Biodiverzita by dramaticky klesla a naše prírodné prostredie by sa znehodnotilo na nepoznanie. Život, ako ho poznáme, by zanikol.“

V roku 2022 sa spoločnosť Farnell spojila s charitatívnou organizáciou NearBees, aby sponzorovala päť úľov v Nemecku, ktoré sú domovom viac ako 250 000 včiel. Okrem toho spoločnosť Farnell spustila návrhovú výzvu Save the Bees s komunitou element14, ktorá povzbudila technikov, aby venovali jeden deň včelám a pomocou hardvéru a technológie prispeli k ich ochrane.

Viac informácií nájdete na https://uk.farnell.com/save-the-bees.

www.farnell.com