Na základe prednastavených hodnôt v sledovanom rozsahu 0 – 125 % včas upozorní obsluhu na stav preťaženia alebo chodu bez záťaže. Pomocou štyroch nastaviteľných úrovní pre preťaženie a odľahčenie ovláda výstupné relé a vykoná prednastavené úkony (zapnutie alarmu, vypnutie stroja a pod.). Monitoring má tiež výstup 0/4 – 20 mA, ktorý možno spracovať v nadradenom riadiacom systéme. Používateľ môže prístroj jednoducho nainštalovať aj do jestvujúcej aplikácie. Bezpečne tak predchádza zbytočným opravám a prestojom pri výmene spálených upchávok čerpadiel prevádzkovaných na sucho, tiež poškodeniu spojok, ložísk, vretien a podobne.

Hlavné portfólio spoločnosti VENIO, s. r. o., tvoria vektorové a skalárne frekvenčné meniče Emotron VSA, VSC, FDU a VFX v rozsahoch výkonov od 0,18 kW do 3 000 kW v napäťových úrovniach od 230 V do 690 V, na zákazku tiež 6 kV. Frekvenčný menič Emotron nájde uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje optimalizácia chodu a znižovanie energetickej náročnosti. Meniče frekvencie FDU a VXF sú štandardne vyhotovené v krytí IP54, čo umožňuje ich jednoduchú inštaláciu aj do existujúcich aplikácií, kde nie je priestor v rozvodných skriniach. Medzi špeciality výrobcu CG Drives & Automation patria ťažké rozbehy elektromotorov pri plnej záťaži pomocou softštartérov MASTERSTART.

www.venio.sk