Už základné prevedenie zapisovačov poskytuje väčšiu internú pamäť 256 MB (predtým 70 MB=16 mil. vzoriek), čo zaručuje niekoľkonásobne dlhší interval na záznam dát bez nebezpečenstva zaplnenia pamäte. Internú pamäť možno zväčšiť až na 3,7 GB, čo poskytuje prakticky takmer „nekonečný“ čas na záznam meraných veličín. Rozšíril sa aj sortiment externých pamäťových kariet o najrozšírenejšie SD karty. Vývojoví technici zlepšili aj presnosť hodín reálneho času.

Odolná priemyselná dotyková obrazovka prešla tiež inováciou, je väčšia a má vyššie rozlíšenie čo umožňuje prehľadnú a rýchlu orientáciu. Minitrend GR má rozlíšenie 640x480 a Multitrend GR až 1024x768. USB porty spolu s komunikačnými rozhraniami, ako sú ethernet a RS485, umožňujú spojenie v reálnom čase, plánované sťahovanie zaznamenaných dát, ich lokálne ukladanie, ako aj priamu tlač na lokálnej tlačiarni.

Zapisovače Minitrend GR a Multitrend GR sú schopné pracovať v tej istej ethernetovej sieti ako staršie videozapisovače, takže je dodržaná kompatibilita ich databáz. Používateľ si môže pomocou programu Screen Designer nakonfigurovať obrazovky podľa svojich potrieb a predstáv, čo umožní obsluhe rýchlu orientáciu a dobrý prehľad o prebiehajúcich procesoch.

Nová verzia softvéru Trend Manager Software Suite, ktorá bude vydaná následne, bude podporovať konfigurovanie, analýzu dát a komunikáciu všetkých generácií videozapisovačov. Počty vstupov/výstupov sa nezmenili, zostala zachovaná aj funkcia sledovania stavu termočlánku, ktorá vopred hlási zhoršenie jeho stavu. To umožňuje údržbe vymeniť termočlánok počas odstávky, teda nedochádza k výpadkom výrobného procesu.

Vlastnosti Minitrend GR Multitrend GR
Analógové vstupy 4, 6, 8, 12, 16 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 40, 48
Pulzné/frevenčné vstupy 4 (do 1kHz)/4-8 (do 25kHz) 4-12(do 1kHz)/4-24 (do 25kHz)
Digitálne vstupy 2, 8, 16 2,4,6,8....48
Digitálne výstupy až 16 až 48
Analógové výstupy až 4 až 8
Veľkosť/typ displeja 145 mm / dotykový farebný digitálny TFT 307 mm / dotykový farebný digitálny TFT
Napájanie prevodníkov 100 mA (voliteľné) 1A (voliteľné)
Interná pamäť 256 MB štandard, rozšíriteľna na 3,7GB 
Externá pamäť Compact flash, SD
Ethernet/RS485/USB štandardne
Ochrana heslom 4 úrovne, 50 používateľov, 21 CFR2 (voliteľné)
Záznam dát vzorka, priemer, min/max, fuzzy
Perióda záznamu 20/200/500 ms
Krytie čelného panelu IP54 štandard, IP66 (voliteľné)
Režim zápisu dávkový, kontinuálny
Mierky lineárne, logaritmické, individuálne
Matem. funkcie + - x / štandard, voľná matem. (voliteľná)

Energoservis CLC s.r.o.
Akreditovaný distribútor firmy Honeywell pre FP
Tel.: +421 903 228 570
Račianska 71
832 59 Bratislava
www.energoservisclc.sk