ELVAC SK, s.r.o.

Priemyselné konektory Harting

 

Firma ELVAC SK, s. r. o., je dodávateľom značky HARTING, ktorá ponúka priemyselné konektory. Konektory Harting sú určené do náročných podmienok priemyselného prostredia. Sú vhodné do všetkých aplikácií, ktoré vyžadujú bezpečné rozoberateľné elektrické spojenie. Oblasť použitia siaha od chráneného prostredia až po vonkajšie aplikácie vystavené tým najťažším klimatickým vplyvom. Bližšie informácie nájdete na www.harting.com  alebo www.elvac.sk.

Senzor MultiLine od spoločnosti SICK

Firma ELVAC SK, s. r. o., je dodávateľom značky SICK, ktorá ponúka senzorové riešenia pre výrobnú, logistickú a procesnú automatizáciu. Senzor MultiLine sa používa na detekciu dosiek plošných spojov s otvormi až 20 mm a plochých objektov zhora na dopravníkových pásoch. Maximálna vzdialenosť snímania je 120 mm, reakčný čas 1 ms. MultiLine senzor ponúka jednoduché nastavenie pomocou teach-in tlačidla. Bližšie informácie nájdete na www.sick.com alebo www.elvac.sk.

Bezpečnostné relé SIL3 Weidmüler

Firma ELVAC SK, s. r. o., je dodávateľom značky Weidmüler, ktorá ponúka komplexné riešenia v oblasti priemyselného pripojenia. Relé SIL3 je kriticky dôležité na udržanie bezpečnej prevádzky v okamihu, keď sú zistené neprijateľné alebo priamo nebezpečné stavy. Relé je certifikované TÜV Nord v súlade s EN 61508 a je vybavené širokým rozsahom vstupných napätí sledovaného obvodu v rozsahu 24 V AC/DC až 230 V. Bližšie informácie nájdete na www.weidmueller.cz  alebo www.elvac.sk.

TRANSCOM TECHNIK, s.r.o.

Inteligentná zobrazovacia jednotka RIA46

 

RIA46, vybavená rozšírenými funkciami a certifikátmi, je vhodná pre aplikácie vo všetkých odvetviach priemyslu na zobrazovanie a monitorovanie procesných veličín, aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (SNV). Hlavné výhody: zobrazovanie inžinierskych jednotiek, zmena farby, matematické funkcie, univerzálne vstupy, linearizácia, výpočet tlakovej diferencie, funkcia záznamu, pamäť alarmov a minimálnych/maximálnych hodnôt, ATEX II(1)GD Ex ia IIC. www.products.endress.com/RIA46

Panelová zobrazovacia jednotka RIA45

RIA45 je určená predovšetkým na inštaláciu v dozorniach, rozvádzačoch a laboratóriách. Je vybavená rozšírenými funkciami a certifikátmi ako model RIA46 a je ideálna na zobrazovanie a monitorovanie procesných veličín, aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (SNV). Hlavné výhody: stĺpcový graf, zmena farby, matematické funkcie, univerzálne vstupy, linearizácia, funkcia záznamu, pamäť alarmov a minimálnych/maximálnych hodnôt, ATEX II(1)GD Ex ia IIC. www.products.endress.com/RIA45