ELVAC SK, s.r.o.

Časové relé EATON

Firma ELVAC SK, s. r. o., je dodávateľom značky EATON, ktorá ponúka komplexné riešenia v elektrotechnike. Relé ETR 4 riadia stroje a systémy s veľkou presnosťou v širokom časovom rozsahu. Jednotná šírka týchto prístrojov je 22,5 mm a ponúkajú úsporné riešenie v rozvádzači. Časové relé DIL ET sú široké 45 mm a rozmermi zodpovedajú malým stýkačom DILE. ETR 4-69 a ETR 4-70 sú univerzálnymi typmi v rade časových relé.

www.moeller.net, www.elvac.sk.

Prepínače Adder

Firma ELVAC SK, s. r. o., je dodávateľom značky Adder, ktorá ponúka napr. prepínače. Typ KVM over IP zaisťuje vzdialený prístup k počítačom a serverom cez LAN/WAN, internet či ISDN/56K modem. Tento typ navyše umožňuje out-of-band správu, pomocou ktorej možno vypnúť alebo zapnúť zariadenie a na úrovni systému BIOS. Zariadenia Adder sa vyznačujú nielen najvyšším výkonom a spoľahlivosťou, ale sú doplnené množstvom funkcií.

www.elvac.sk.

Zdroj ZS-020

Firma ELVAC SK, s. r. o., je dodávateľom značky JSP, ktorá má v ponuke napr. oddeľovací člen a napájací zdroj ZS-020, ktorý je určený na galvanické oddelenie prúdového signálu 4 až 20 mA a zároveň na napájanie prevodníka v dvojvodičovom zapojení v prostredí. Umožňuje komunikovať so SMART prevodníkmi s HART protokolom cez galvanické oddelenie. ZS-020 sa dodáva na montáž na lištu DIN TS 35 a TS 32 v krytí IP 20. Bližšie informácie nájdete na www.jsp.cz alebo na www.elvac.sk.

 

TRANSCOM TECHNIK, s.r.o.

Teplomery do 1 000 °C: riešenie pre spaľovne

V spaľovni je teplota kritickým meraním. Spaľovaním odpadu pri optimálnej teplote je obmedzený vznik škodlivých emisií. Aby sa zaručilo presné meranie teploty v peci, nad plameň sa umiestni niekoľko termoobjímok. Konvenčné senzory zo zliatiny Incoloy 800HT bežne zlyhajú po niekoľkomesačnej prevádzke. Ich častá výmena je náročná a drahá. Pri každom otvorení pece hrozí nebezpečenstvo úniku horkých plynov alebo prieniku studeného vzduchu, čo môže spôsobiť zníženie účinnosti celého procesu a privodiť aj zdravotné a bezpečnostné riziká. Teplomery Endress + Hauser s termoobjímkami z novej zliatiny SD75 znesú extrémne vysokú teplotu až do 1 000 °C. Vysoká stabilita sondy sa dosiahne vďaka vysokému obsahu chrómu a kremíka v zliatine, vďaka čomu je tento materiál vysoko koróziivzdorný aj pri vysokej teplote. Prítomnosť týchto prvkov podnecuje vznik ochranných oxidov, ktoré ochraňujú zliatinu pred sírou, chloridmi a ďalšími soľami.

www.transcom.sk

Teplomery Endress + Hauser znesú extrémnu teplotu až do 1 000 °C

Overené v praxi. Počas dvanásťmesačnej skúšky boli nasadené dve sondy Endress + Hauser vyrobené z novej zliatiny SD75 a umiestnené vedľa štandardných termoobjímok. Nové sondy vyrobené zliatiny SD75 vydržali viac ako trikrát dlhší čas ako ich štandardné verzie vyrobené zo zliatiny Incoloy 800HT.

www.transcom.sk