Firma DEHN SE opäť ako prvá uviedla na trh zvodič prepätia, typ 2 so zdvojenými pripojovacími svorkami umožňujúcimi zapojenie do „V“ bez prídavných svoriek. Zvodič je určený na použite v objektoch, kde maximálny prevádzkový prúd nepresiahne hodnotu 125 A. To sú všetky malé a stredne veľké objekty. Ideálny je tiež na inštaláciu v existujúcich rozvádzačoch.

Použitie zvodiča v takomto vyhotovení výrazne zjednoduší prácu pri návrhu správneho a funkčného rozmiestnia prístrojov v rozvádzači. Šetrí miesto a zjednodušuje a uľahčuje montáž.

Zdvojené zásuvné svorky sú vo vyhotovení PUSH-IN.

Zvodič DEHNguard® MP je kompletná jednotka pozostávajúca zo základnej časti a zasunutých ochranných modulov. Je energeticky koordinovaná so všetkými zvodičmi rodiny Red/Line od tohto výrobcu. Vyrába sa v trojpólovom a štvorpólovom vyhotovení pre siete TNC, TNS a TT. Vysokú zvodovú schopnosť zabezpečuje výkonný varistor a vysokú úroveň spoľahlivosti monitorovacia jednotka Thermo-Dynamic-Control.

Informáciu o potrebnej výmene modulu dostáva používateľ optickým ukazovateľom umiestneným na moduloch zvodiča alebo elektrickým signálom, ktorý je spínaný pomocným kontaktom. Jednoduchá výmena modulov po životnosti bez použitia náradia je možná vďaka zásuvným modulom, ktoré sú zabezpečené zámkovým systémom proti náhodnému vysunutiu. Tento zámkový systém umožňuje jeho inštaláciu v prostredí s vibráciami a vyhovuje požiadavkám STN EN 60068-2.

Bližšie technické informácie vám radi poskytnú pracovníci zastúpenia firmy DEHN SE pre Slovensko.

www.dehn.cz