Konštrukčné prvky DIGI pre M2M

Koncové body - Digi XBee OEM moduly 

Koncové body - Digi XBEE

OEM moduly XBee od spoločnosti Digi Inc. predstavujú spoľahlivú platformu bezdrôtovej komunikácie pre Vaše aplikácie v sieťach PAN a LAN.

Moduly XBee sú pre frekvenčné pásma 868MHz a 2,4 GHz. Pre energeticky úsporne aplikácie sú určené moduly s označením XBee LP. Pre komunikáciu na väčšiu vzdialenosť (40km LoS) sú určené moduly s vyšším vysielacím výkonom s označením XBee - PRO 868.

Koncentrátory, brány - Digi brány (gateway) a smerovače (routre)

Digi brány

Digi brána ConnectPort X2E na koncentráciu dát z modulov ZigBee na IP (Ethernet) určená na budovanie lacných IP sietí so zariadeniami RF a senzorových sietí. K dispozícií je  jednoduché j vývojové prostredie ktorý umožňuje rýchly vývoj aplikácií s priemyselným štandardom Python pre špecifické M2M požiadavky.

Digi brána ConnectPort X2 s Wireless M-Bus ponúka bezpečné a spoľahlivé sieťové pripojenie pre merače energií vybavené vysielačom W-MBUS. Brána je jednoducho programovateľná s Pythonom a jej použititeľná aj pre Digi Device Cloud. Brána má implementovaný štandard W M-BUS EN-13757-4: 2005 a tiež OMS (Open Metering Standard).

Digi brána ConnectPort X3 pre XBee, I/O (analog, digital), RS232 s prenosom cez GSM sieť v odolnom prevedení aj pre vonkajšie prostredie s možnosťou napájania z batérie alebo solárnych článkov. Voliteľný je aj modul GPS. Určená je najmä do priemyselného prostredia pre budovanie spoľahlivých senzorových sietí. Batériové a solárne napájanie umožňuje výstavbu PAN sietí aj v energeticky problematických prostrediach (vzdialené sklady, čističky, hydrológia, životné prostredie). Brána je jednoducho programovateľná s Pythonom a je použiteľná aj pre Digi Device Cloud.

Digi router (smerovač) WR21 je plne vybavený mobilný router ponúkajúci flexibilitu pre škálovanie od základných pripojenie aplikácií podnikovej triedy smerovanie a bezpečnostných riešení. Vďaka vysoko výkonnej architektúre WR21 poskytuje primárne a záložné pripojenie a je určený pre WAN pripojenia cez 2.5G/3G/4G siete a vyššie. K dispozícií je množstvo voliteľných modulov. Router je programovateľný s Pythonom a je použiteľný aj pre Digi Device Cloud.

Služba 

Etherios Device Cloud poskytuje bezpečnú platformu pre vývoj prototypov, pre prevádzkovanie vzdialenej správy sietí a uchovanie dát. Služba  umožňuje manažment dát a zariadení  bez ohľadu na spôsob prenosu alebo typ siete - cez mobilnú sieť, pevné spojenie,  pre siete  PAN  a LAN.

www.macro.sk