Organizátori môžu už teraz zaručiť skutočne zaujímavé príspevky. Účasť prisľúbili autori iniciatívy Roberta, ktorá si dala za cieľ propagovať technológie a obzvlášť robotiku aj medzi nežným pohlavím. Prednášku o robotike pre dievčatá prednesie Ansgar Bredenfeld z Fraunhoferovho inštitútu v Nemecku. O úspešnom produktovom rade vzdelávacích robotov Boe-Bot príde porozprávať jeden z autorov, Ken Gracey, z firmy Parallax v USA. O tom, ako sa na požiadavky na vzdelávanie dívajú partneri z priemyslu, sa dozvieme z príspevku o testovacom a trénovacom centre priemyselnej robotiky firmy ABB v Trnave.

Programový výbor zostavený z odborníkov z desiatich krajín sveta vyberie tie najlepšie príspevky, ktoré môžu autori predniesť priamo na konferencii. Keďže ide o medzinárodnú konferenciu, rokovacím jazykom bude angličtina, rovnako aj príspevky očakávame v angličtine. Termín na odoslanie krátkeho abstraktu je 1. apríl 2010, po získaní kladného vyrozumenia treba pripraviť plnú verziu príspevku do 1. júna 2010. Všetky príspevky budú recenzovať dvaja recenzenti a vybrané príspevky budú publikované v špeciálnom čísle časopisu AT&P journal PLUS (ISSN 1336-5010).

Registračný poplatok je do 15. júla 2010 len 50 eur, po tomto termíne dvojnásobok. Okrem samotného rokovania v sekciách sme pre účastníkov konferencie pripravili aj pestrý sprievodný program. V rámci konferencie bude príležitosť pozrieť si aj trojrozmerné exponáty na súbežne prebiehajúcej výstave. Bude tam priestor na prezentáciu reálnych robotov v akcii. V rámci konferencie sa tiež uskutoční slávnostné vyhodnotenie medzinárodného projektu Centrobot v historickom centre Viedne. Naskytne sa tak príležitosť na vzájomné stretnutie odborníkov nielen z Rakúska a zo Slovenska, ale aj zo širšieho okolia. Spestrením pre tých účastníkov, ktorí vydržia až do víkendu, bude piaty ročník súťaže autonómnych outdoorových robotov (18. septembra 2010) v jednom z bratislavských parkov. Na rozdiel od predošlých ročníkov roboty dostanú len mapu a súradnice cieľa.

Nebudú presne vedieť svoju štartovaciu pozíciu a interakcia s operátorom sa obmedzí len na zadanie cieľa. Robot úspešne riešiaci túto úlohu by mal byť schopný demonštrovať svoje schopnosti v akomkoľvek parku so zodpovedajúcou mapou. Konferenciu organizuje FEI STU spolu s ďalšími partnermi projektu Centrobot, ktorý je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Podrobnejšie informácie o konferencii a jej programe nájdete na stránkach http://rie2010.stuba.sk alebo ich získate e-mailom na adrese secretariat@rie2010. stuba.sk. Predsedom programového výboru je Peter Hubinský, predsedom organizačného výboru je Richard Balogh.

http://rie2010.stuba.sk