TRANSCOM TECHNIK, s.r.o.

Jednoduchý návrh meracích prístrojov

Návrh prístrojov nikdy nebol jednoduchší. Applicator® je známy produkt spoločnosti Endress + Hauser. Slúži na návrh meracích prístrojov, ako sú prietokomery, hladinomery, tlakomery, snímače a spínače. Nová vylepšená verzia Applicator® 10.12 má prehľadnejšie ovládanie a bola rozšírená o možnosť návrhu prístrojov podľa ich použitia v rôznych oblastiach, ako sú cementárne, vodárne, potravinárstvo, chémie a pod.

https://wapps.endress.com/applicator

 

 

Endress + Hauser sa stal hlavným členom ODVA

Endress + Hauser sa ako vedúci svetový dodávateľ v oblasti priemyselných meracích prístrojov a automatizačných riešení pre priemyselnú procesnú automatizáciu stal hlavným členom združenia ODVA. Posilnil tak postavenie združenia, ktoré podporuje komunikačné štandardy založené na protokole a komunikačnom modeli CIP, z ktorých vychádzajú sieťové protokoly Ethernet/IP, DeviceNet, CompoNet a ControlNet. Posilnenie ­pocítia používatelia poľnej meracej techniky, ktorí budú môcť pri zavádzaní siete EtherNet/IP pripojiť prístroje značky Endress + Hauser priamo do siete EtherNet/IP. Endress + Hauser sa rozhodol podporovať ODVA technológie v roku 2009 uvedením na trh Coriolisovho prietokomera Promass 83 s EtherNet/IP. Endress + Hauser bude ako hlavný člen ODVA predstavený počas konferencie v meste Stone Mountain v štáte Georgia, USA, ktorá sa koná 16. – 18. októbra 2012.

www.endress.com

Nový rad prevodníkov tlakovej diferencie Deltabar M

Optimálnu voľbu merania tlakovej diferencie rieši nový koncept prevodníkov Deltabar M od spoločnosti Endress + Hauser. Použitie unifikovaných komponentov, ako je elektronika, senzorika, displeje a pod., obmedzuje požiadavky na skladové zásoby náhradných dielov. Jednotné ovládanie pomocou intuitívneho menu uľahčuje prácu obsluhe. Inteligentný prevodník Deltabar M má výstup 4 – 20 mA HART alebo Profibus PA, resp. Fieldbus Foundation.

www.transcom.sk

ELVAC SK, s.r.o.

Stýkače Moeller

 

Firma ELVAC SK s.r.o., je tiež dodávateľom značky Moeller, ktorá ponúka napríklad stýkače a nadprúdové relé. Stýkače majú dlhú životnosť i v ­náročnejšom zaťažení. Medzi štandardné spínacie a ochranné funkcie patrí vzájomné ­blokovanie kontaktov, nútené rozpojenie kontaktov, ochrana proti priamemu dotyku či stráženie napätia. Nadprúdové relé poskytujú ochranné funkcie v prípade výpadku fázy, preťaženia alebo prúdovej asymetrii.

www.moeller.netwww.elvac.sk

TELESTENA – Multipanelové zobrazenia

Kvalitné zobrazenie technologických dát a obrazu je dôležitým predpokladom ­dosiahnutia prehľadnej informovanosti o stave procesov a dianí v priestore. Firma ELVAC SK s.r.o., ponúka riešenie pomocou veľkoplošných zobrazovačov. Ide o zostavu matice LCD displejov, ktorú možno napojiť prostredníctvom ethernetu 1 Gb/s alebo cez rozhranie na platforme PC, a to vrátane zásuvných kariet PCI/PCIe. Operačným systémom je MS Windows. www.elvac.sk

TechReg, s.r.o.

OMC 8000 – meracie PLC

Firma ORBIT MERRT, s. r. o., uvádza na trh výrobok – OMC8000. Ide o PLC určené na riadenie úloh s meraním (aj bez neho) technologických veličín. PLC má už v hlavnom module okrem troch logických vstupov (24 V alebo 230 V) aj šesť univerzálnych vstupov (izolovaných), ktoré umožňujú pripojenie dvoch analógových signálov (U do 30 V, I do 20 mA, dva odporové teplomery), alebo dva kvadratúrové vstupy pre IRC, prípadne RS 485. Farebný displej, ETHERNET a záznam dát na SD kartu robia z PLC silný nástroj na automatizáciu.

www.techreg.sk