Gajary-báden je najväčšie ropoplynové ložisko v bádenských sedimentoch slovenskej časti Viedenskej panvy. Nachádza sa v hĺbke približne 1 800 m s rozlohou cca 11,5 km2. V centrálnom areáli zásobníka sa nachádzajú moderné turbokompresorové jednotky s vysokou efektívnosťou, nízkymi hodnotami hluku a emisií dusíka, ako aj technológia úpravy plynu, regulačná a meracia stanica nadväzujúca na prepravnú sieť spoločnosti Eustream. Všetky zariadenia a operácie sú riadené prostredníctvom špičkového počítačového systému. Dosahuje sa tak vysoká miera bezpečnosti a spoľahlivosti celej prevádzky a zároveň aj šetrnosť k životnému prostrediu.
Zdroj foto: archív NAFTA

www.nafta.sk