Nová technická správa s označením IEC 61804-6 Ed 1 Funkčné bloky (FB) pre riadenie procesov, Electronic Device Description Language (EDDL), časť 6 Splnenie požiadaviek na prepojenie zariadení pripojených na zbernicu v rámci inžinierskych nástrojov pre prevádzkové prístroje prináša súhrn požiadaviek na prepojenie prevádzkových prístrojov a tiež to, ako ich možno splniť vďaka ­použitiu normy EDDL (IEC 61804-3). EDDL je univerzálna, ­overená a ­moderná metóda na sprístupnenie diagnostiky, informácií v reálnom čase a riadenie podnikových technických prostriedkov, obsiahnutá vo viac ako 20 miliónoch prevádzkových prístrojov od takmer všetkých popredných svetových výrobcov. Silnou stránkou EDDL je možnosť prepojenia prevádzkových prístrojov tak, aby sa vytvorila optimálna stratégia riadenia a jednotné rozhranie človek – stroj (HMI), a to pri použití rôznych platforiem.

EDDL rozširuje možnosti prepojenia do HMI a na úroveň údajov z diagnostiky spolu s vylepšenou vizualizáciou a grafickými možnosťami. Najnovší report IEC je postavený na odporúčaniach medzinárodného združenia koncových používateľov automatizačných technológií vo výrobnom a spracovateľskom priemysle NAMUR. Technická špecifikácia NAMUR NE105 uverejnená v roku 2004 jasne zadefinovala požiadavky na technológiu prepojenia zariadení, umožňujúcu kombinovať rôzne druhy sofistikovaných prístrojov – a to aj pri používaní rôznych protokolov – od rôznych používateľov a zároveň zabezpečiť akcieschopnosť riadiaceho systému pri inštalácii najnovších typov zariadení. Technológia prepojenia zariadení má vplyv na jednoduchosť používania prevádzkových prístrojov aj na správu takéhoto systému.

Globálny marketingový manažér združenia Fieldbus Foundation Larry O´Brien skonštatoval „Správa IEC je dobrou správou pre ­koncových používateľov automatizácie, pretože jasne ukazuje, ako ­dokáže EDDL splniť očakávania a požiadavky na prepojenie veľkého množstva údajov, ktoré dnešné prevádzkové prístroje ­poskytujú, s aplikáciami, ktoré musia tieto údaje premeniť na ­užitočné a použiteľné informácie. A to sa netýka len prevádzkových prístrojov schopných komunikovať po zbernici FOUNDATION™, ale všetkých zariadení, ktoré technológiu EDDL využívajú. NAMUR pripravil výnimočný dokument požiadaviek a NE105 poskytuje veľmi účinný návod, ako možno v rámci výrobného závodu prepojiť informácie z viacerých inteligentných zariadení.

Spoločnosť BIS, jeden z popredných dodávateľov služieb pre priemysel, vykonal rozsiahly výskum zameraný na zosúladenie funkcionality EDDL s požiadavkami koncových používateľov normy NAMUR NE105. Následná technická správa pripravená technickým výborom SP104 nadnárodného združenia ISA vysvetlila, prečo EDDL spĺňa požiadavky NAMUR NE105. Je veľkým prínosom, že sa závery tejto správy stali súčasťou normy IEC 61804-6, pretože koncoví používatelia tak získali príručku, ako nasadiť technológie využívajúce EDDL v súlade s odporúčaniami normy NAMUR NE105.“ EDDL ako norma, ktorá je absolútne nezávislá od operačného ­systému počítačov, chráni investície do riadiacich systémov a iných automatizačných zariadení, pretože ich cyklus starnutia nie je zosúladený s vydávaním nových verzií OS Microsoft Windows™.

Nové zariadenia so súbormi EDDL možno uviesť do prevádzky bez ­aktualizácie OS Windows. Takisto nové verzie Windows nevyžadujú aktualizáciu ovládačov v existujúcich zariadeniach; nový softvér na správu zariadení možno kedykoľvek nainštalovať a stále bude podporovať aj staršie zariadenia. Vďaka EDDL sa predchádza aj kolíziám a konfliktom v rámci rôznych softvérových verzií, pretože EDDL súbory nevyžadujú žiadnu inštaláciu softvéru na nahrávanie a nie sú spúšťateľné. EDDL umožňuje operátorom prijímať podrobné informácie o­ ­poruchách dôležitých zariadení, čo umožňuje vykonať opatrenia ešte skôr, ako to ovplyvní celý technologický proces.

 Súbory EDDL sú usporiadané podľa typu a verzie zariadenia, čo systému umožňuje automatické nájdenie správneho súboru pre konkrétne zariadenie bez vzájomného previazania. Udržiavať riadiaci systém v aktuálnom stave je vďaka EDDL vcelku jednoduché, pretože EDDL súbory sú nakopírované dokumenty a nie nainštalovaný softvér. Tento proces je vždy rovnaký pri všetkých zariadeniach bez ohľadu na protokol, výrobcu alebo typ. Aktualizácie sú riadené wizardom a robia sa raz na centrálnom mieste pre všetky pracovné stanice systému.

www.eddl.org

www.fieldbus.org