16. októbra sa bude konať seminár s názvom „Solutions and New Products from Eaton”. Klienti sa ho môžu bezplatne zúčastniť v Seminárnej miestnosti Pavilónu č. 4, v čase od 9:00 – 13:00 hod. Predstavia sa tu profesionáli z Eaton-u, ktorí okrem mnohých noviniek a aktualít predvedú záujemcom interaktívne prezentačné vozidlo VAN. Toto unikátne vozidlo umožní návštevníkom vidieť produkty na mieste ich prevádzky. VAN obsahuje veľkú plazmovú obrazovku, ale aj niekoľko meniteľných produktových panelov a grafiku, ktorá umožňuje divákom získať veľmi detailný pohľad na demonštrované produkty a aplikácie.

Spoločnosť Eaton predstaví počas seminára svoj decentralizovaný bezdrôtový systém kontroly pre elektrické inštalácie v budovách nazývaný xComfort, ktorý má novú aplikáciu na smartphon alebo tablet. Táto aplikácia umožňuje používateľovi na diaľku a flexibilne kontrolovať systém automatizácie budov buď z pohodlia domova, alebo z akéhokoľvek kúta sveta. Účastníci budú mať príležitosť naučiť sa, ako rýchlo a komfortne si môžu nastaviť osvetlenie, kúrenie, bezpečnostný systém a taktiež žalúzie prostredníctvom svojho smartphonu. Pri prezentácii sa účastníci dozvedia, ako môže xComfort Smart Home Controller zvýšiť ich komfort a bezpečnosť a pomáhať svojim užívateľom sledovať spotrebu a úsporu energie.

Okrem iného, Eaton predstaví aj svoje nové modely systémov núdzového osvetlenia a ich komponentov a s nimi súvisiace normy a predpisy pre riešenie núdzového osvetlenia a vizuálnych poplašných systémov. Na seminári budú vyzdvihnuté výhody nového štandardu pre Visual Alarm Devices (VAD) EN 54-23 a Eaton predstaví svoje priekopnícke riešenie v real-time ovládaní, ktoré je založené na preddefinovanom nastavení a na ľudských snímačoch prítomnosti svetla.

Ak chcete vedieť viac ohľadom inovatívnych riešeniach a nových produktoch spoločnosti Eaton navštívte nasledujúci odkaz www.Eaton-Electric.sk.