GLPAC dokáže riadiť od 4 do 8 kanálov reprezentujúcich stmievateľné alebo prepínateľné žiarivky a každá jednotka dokáže riadiť samostatnú miestnosť alebo až 4 nezávislé miestnosti. GLPAC možno prepojiť s centralizovaným systémom Crestron, čo zabezpečí možnosť riadiť a monitorovať celú aplikáciu. Ethernetové pripojenie umožňuje prostredníctvom softvérovej aplikácie Viridian sledovanie spotreby energie v reálnom čase. Tento poskytuje údaje pre maximalizáciu energetickej efektívnosti v celej aplikácii. Zabudované podpora pre snímače prítomnosti, fotočlánky či riadenie tienenia prinášajú významn é úspory energií. V neobsadených muestnostiach sa svetlá automaticky vypnú a nastavý sa aj výkon systémov HVAC.

Kumulovanie denného slnečného svetla poskytuje účinné vyváženie umelým a prírodným svetlom, vďaka čomu sa dosahujú výrazné úspory energií a zlepšenie podmienok pracovného prostredia. Voliteľné monitorovanie spotreby energie sleduje v reálnom čase spotrebu energie každej záťaže.

 

www.crestron.com