Jadrom projektu je hybridný bimodálny systém pohonu, ktorý kombinuje elektrické napájanie z trolejového vedenia s hybridným zdrojom energie pozostávajúcim z palivových článkov a batérií, nezávislým od trolejového vedenia. Ide o projekt s rozpočtom 14 miliónov eur, ktorý sa začal začiatkom roka 2021 a ktorého ukončenie je naplánované na koniec roka 2024.

V celej Európe sa čoraz viac železničných tratí elektrifikuje, teda vybavuje nadzemným vedením, ktorého umiestnenie závisí aj od miestnych geografických podmienok. Čisto batériové vlaky majú v závislosti od profilu trasy a vonkajšej teploty obmedzený dojazd na 30 až 70 kilometrov. Základnou myšlienkou projektu je preto na miestach s elektrifikovanou sieťou využívať trolejové vedenie, avšak mimo nich prepnúť na napájanie z batérie a využívať palivové články.

Funkčné testy s upraveným prímestským vlakom

Projekt FCH2Rail, v rámci ktorého sa vyvíja dvojrežimový demonštračný vlak s vodíkovými palivovými článkami, dosiahol dôležitý míľnik získaním povolenia na testovanie v španielskej národnej železničnej sieti. Testovacia fáza na španielskych tratiach sa začala prvou testovacou jazdou na trati Zaragoza – Canfranc v Aragonských Pyrenejach. Trať Canfranc je mimoriadne náročná pre jej strmé a vysoké stúpania, ktoré predstavujú veľkú výzvu pre nové systémy na výrobu energie. Predvádzací vlak na trati Zaragoza – Canfranc jazdil v elektrickom režime v elektrifikovanej oblasti, ako aj v hybridnom režime, ktorý kombinuje energiu z vodíkových palivových článkov a batérií v neelektrifikovanej oblasti. Teraz prebieha nová etapa testovania na trati s cieľom testovať novú technológiu v širokom rozsahu rôznych klimatických a prevádzkových podmienok.

Navrhovanie a riadenie systému, energetický manažment a homologizácia

Už od prvej skúšobnej prevádzky musí medzinárodný projektový tím riešiť množstvo technologických výziev. V rámci projektu sa skúmajú aj inovatívne riešenia na zníženie spotreby energie na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC). Okrem toho by malo byť možné čo najefektívnejšie využiť odpadové teplo z palivového článku na vykurovanie a klimatizáciu vlaku.

Ďalšou kritickou otázkou je bezpečná interakcia vodíkovej technológie a trolejového vedenia. Je to preto, že vodík je vysoko prchavý a reaktívny plyn a trolejové vedenia sú často zdrojom iskrenia. Projekt preto skúma normy a štandardy v oblasti vodíkovej a železničnej dopravy a na základe ktorých projektový tím vypracúva návrhy pre schvaľovacie orgány, aby sa takéto vlaky mohli v blízkej budúcnosti ľahšie schvaľovať v celej EÚ.

Foto: DLR
Zdroj: FCH2RAIL project: First hydrogen train on the Spanish railway network. DLR. [online]. Citované 12. 09. 2023. 

-pev-