PROMOTIC dále umožňuje napojení na databázové systémy – od jednoduchých souborových databází (např. Access), přes klient/server databáze (např. MS SQL, MySQL, Firebird), až po podnikové informační a datové systémy (např. SAP, PI). PROMOTIC obsahuje kromě zabudovaných ovladačů pro komunikaci s různými PLC (S7, MODBUS, atd.) také podporu standardních rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML, atd.

Významnou vlastností systému PROMOTIC je možnost provozování systému jako FREEWARE, tedy zcela bezplatně při zachování vysoké míry funkčnosti a bez časového omezení. Systém v tomto režimu umožňuje použití všech komunikačních driverů a standardních rozhraní, jediným omezením tedy zůstává velikost aplikace do 30 proměnných. Všichni zájemci o předvedení novinek v systému PROMOTIC jsou srdečně zváni k návštěvě stánku společnosti Microsys. spol. s r.o.

Veškeré informace o systému PROMOTIC včetně kompletní dokumentace a instalačního balíčku zdarma ke stažení jsou dostupné na webu www.promotic.eu.  

Těšíme se na Vás v Hala V, stánek č. 1.14

 

Mgr. David Kubný
Microsys, spol. s r.o.