Nový rad vysielačov SmartLine ST800 pomôže znížiť náklady na projekt, znížiť čas spustenia a uvedenia technológie do prevádzky čas. Súčasne znižuje celkové náklady na údržbu a dobu opravy, zvyšuje bezpečnosť, znižuje prevádzkové náklady a neplánované prestoje, čo v konečnom dôsledku zlepšuje kvalitu produktov. Prevodníky SmartLine ST800 zahŕňajú vysielače absolútneho tlaku, pretlaku a tlakovej diferencie. Tento rad dopĺňajú samozrejme prírubové vysielače ako aj vysielače s oddelenými membránami.

Hlavné parametre:

 • Pomer merateľnosti pre štandardný rad až do 100:1 a 400:1 pre nadštandardný rad
 • Vysoko výkonný procesor zabezpečuje čas odozvy lepší ako 80 ms (v súčasnosti najlepší na trhu)
 • Referenčná presnosť až 0,0375% z rozpätia je štandard (dodatočne +0.025%)
 • Stabilita až 0,01%/rok počas 10 rokov
 • Odporúčaný minimálny interval kalibrácie je 4 roky
 • Kompenzácia na statický tlak a teplotu je samozrejmosťou
 • Možnosť nastavenia nuly, rozsahu a konfigurácie cez externé tlačidlá
 • Napájanie po slučke je necitlivé na polaritu napájania
 • Voliteľné komunikačné protokoly DE, HART ® (verzia 7.0) a FOUNDATION Fieldbus™
 • Komplexná diagnostika elektroniky
 • Plne vyhovuje požiadavkám integrity bezpečnosti SIL 2 a SIL3
 • Grafický displej LCD: 8 konfigurovateľných obrazoviek pre procesné veličiny, bargrafy a trendy
 • Modulárna konštrukcia umožňuje výmenu komunikačných modulov, displejov a hardvéru  bez nutnosti kúpy nového vysielača a straty ATEX certifikácie
  - Výmena snímača
  - Výmena elektronických/komunikačných modulov *
  - Pridávanie alebo odoberanie zabudovaných indikátorov *
  - Pridávanie alebo odoberanie prepäťovej ochrany (svorkové zapojenie)*
  * Vymeniteľné počas prevádzky vo všetkých prostrediach SNV (vrátane IS) okrem Zóny 0
 • Možnosť až 15 ročnej záruky
 • Iskrovo bezpečné prevedenie alebo pevný uzáver v zmysle certifikátov ATEX
Model Horná hranica rozsahu Dolná hranica rozsahu Min. rozpätie Max. rozpätie
Absolútny tlak STA822/82L 104 kPaA 0 kPaA 6,5 kPaA 104 kPaA
STA840/84L 3,5 MPaA 0 kPaA 35 kPaA 3,5 MPaA
STA87L 21 MPaA 0 kPaA 210 kPaA 21 MPaA
Tlak.diferencia STD810 2,5 kPa -2,5 kPa 0,025 kPa 2,5 kPa
STD820 100 kPa -100 kPa 0,25 kPa 100 kPa
STD830 700 kPa -700 kPa 7 kPa 700 kPa
STD870 21 MPa -700 kPa 0,21 MPa 21 MPa
Tlak STG840/STG84L 3,5 MPa -100 kPa 35 kPa 3,5 MPa
STG870/STG87L 21  MPa -100 kPa 210 kPa 21  MPa
STG88L 42 MPa -100 kPa 420 kPa 42 MPa
STG89L 69 MPa -100 kPa 690 kPa 69 MPa

 

Energoservis CLC s.r.o.
Akreditovaný distribútor fy Honeywell pre FP
Tel.: +421 903 228 570
Račianska 71, 832 59 Bratislava
www.energoservisclc.sk