Jeden zo spôsobov, ako riešiť problém imidžu priemyselnej výroby, je prinášať najmodernejšiu technológiu obrábania CNC priamo do škôl a univerzít. A práve o to sa snaží výrobca obrábacích zariadení, spoločnosť Haas Automation, ktorá má teraz viac ako 70 HTEC (Stredisko technického vzdelávania Haas) po celej Európe; iniciatívy, ktoré prinášajú odbornosť, špičkovú technológiu CNC a prvotriedne technické vzdelávanie na motivovanie a inšpirovanie oveľa väčšieho počtu mladých ľudí, aby vstúpili do sveta obrábania CNC.

Ostatné otvorené dve HTEC sú v Portugalsku. Počas nedávnej päťdňovej udalosti na podporu portugalských zručností v oblasti obrábania CNC Escola Profissional de Espinho (ESPE) a Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) v meste Setúbal zorganizovali oslavy slávnostného otvorenia a pripojenia sa ku globálnemu spoločenstvu HTEC.

ESPE, ktorá sa teraz môže pochváliť sústruhom Haas TL-1 CNC toolroom a frézou Haas Super Mini Mill, sa nachádza asi 10 km na juh od mesta Porto. Riaditeľ školy Valdemar Martins sa teší na vzrušujúcu budúcnosť: „Investovanie do výrobného vzdelávania je veľmi dôležité na zvýšenie úrovní zamestnanosti a podporu hospodárskeho rozvoja,“ hovorí. „Tieto investície do technológií obrábania kovov napomôžu našim absolventom nadobudnúť zručnosti na bezproblémové zaradenie sa v rámci trhu práce a poskytnú našej krajine technikov, inžinierov a vynálezcov, ktorí sú potrební na to, aby sa nám darilo v budúcnosti.

Podobný príbeh má stredisko IEFP z mesta Setúbal, ktoré sa stalo 8. HTEC v Portugalsku po svojom otvorení v nasledujúci deň po ESPE, 12. novembra 2013. V zariadení v meste Setúbal, ktoré leží asi 20 km južne od Lisabonu, sú umiestnené vedľa seba dve obrábacie zariadenia, a síce sústruh Haas ST-10Y CNC s možnosťou využitia osi Y a obrábacie centrum Haas VF-2 CNC.

Tri dni po slávnostnom otvorení mohli účastníci sledovať úplne prvú súťaž zručností HTEC – udalosť, v rámci ktorej študenti z rôznych HTEC súťažili medzi sebou. Súťaž sa uskutočnila v HTEC-IEFP v meste Évora, ktoré leží medzi Lisabonom a španielskou hranicou. Jeden študent a jeden učiteľ z každého zo šiestich rôznych HTEC súťažili v testoch programovania a obrábania pomocou vertikálneho obrábacieho centra Haas; komponenty, ktoré vyrobili, posúdila medzinárodná porota.

Šesť HTEC, ktoré sa zúčastnili, zahŕňalo IEFP z Évora, IEFP z Portalegre, IEFP z Águeda, DRQP Madeira, Academia de Formaçao ATEC a EONSI. Zvíťazil študent Diego Fernandez z HTEC EONSI, ktorý bol nadšený: „Toto ocenenie posilní moje pohnútky pokračovať vo vzdelávaní,“ vyjadril svoje nadšenie. „Domnievam sa, že toto ocenenie som získal nielen vďaka podpore mojich učiteľov, ale aj zásluhou mojej trpezlivosti a ochoty učiť sa. Ak chcete pracovať rukami, ak chcete byť tvoriví a ak chcete vyniknúť vo svojej krajine, obrábanie CNC je veľká remeselná zručnosť.

Na druhom mieste sa umiestnil Igor Ferreira z IEFP z Águeda, na treťom mieste Roberto Nogueira z IEFP z Portalegre.

Pán Carlos Vilas-Boas, generálny riaditeľ AfterSales SA, Haas Factory Outlet pre Portugalsko, je hrdý na to, že je zástancom iniciatívy HTEC. „Účelom môjho pôsobenia ako predajcu zariadení Haas je podpora miestneho podnikania v obrábaní kovov zariadeniami a službami, ktoré potrebujú na zvýšenie výrobných ziskov,“ hovorí. „Práca priamo s učiteľmi a so študentmi je zásadným a proaktívnym prístupom na dosiahnutie stanoveného cieľa: napomáhať podnikom nachádzať kvalifikovaných zamestnancov, aby mohli pevne stáť a rásť.

Firmy majú neustálu potrebu tvorivých inžinierov a výrobných technológov obrábania CNC. Podľa správ za ostatných päť rokov patria technici, inžinieri, výrobná obsluha a strojníci medzi 10 najvyhľadávanejších profesií. Spoločnosť Haas Automation sa podporou škôl a programu HTEC angažuje v pomoci mladým ľuďom pri získavaní kvalifikácie a skúseností, ktoré potrebujú na náročnú a odmeňujúcu kariéru.