TTK je najväčšou univerzitou aplikovaných vied v Estónsku, ktorá poskytuje vyššie vzdelanie viac ako 3 000 študentom. Obrábací stroj Haas ES-5 je nainštalovaný v populárnom a vo veľmi frekventovanom univerzitnom zariadení HTEC, ktoré zriadili a otvorili v roku 2008 pod záštitou miestnej spoločnosti Haas Factory Outlet (HFO) Abplanalp Consulting. Pán Wojciech Ratynski, generálny riaditeľ spoločnosti Abplanalp Consulting Poland, sa zúčastnil na slávnostnom predvedení zariadenia ES-5 a povedal: „Toto je veľký deň pre študentov a profesorov univerzity TTK a spoločnosti Haas a Abplanalp. Medzi nami, vytvorili sme omnoho viac než HTEC. Toto zariadenie je aj rušnou dielňou, ktorá spája miestny priemysel priamo so školou. Študenti, ktorí absolvujú túto školu, už majú dostatočné praktické skúsenosti na to, aby mohli byť významným prínosom prevádzok svojich zamestnancov alebo, ak sa rozhodnú, môžu začať s vlastnými operáciami obrábania.“

Pásku slávnostne prestrihol rektor univerzity TTK pán Enno Lend spolu s riaditeľkou marketingu spoločnosti Haas Automation Europe, pani Katjou Mader a pani Ramiou Allev, predstaviteľkou nadácie Archimedes – nezávislej finančnej agentúry vytvorenej estónskou vládou s oprávnením koordinovať a implementovať národné a medzinárodné programy školenia, výučby a výskumu. Okrem nainštalovaného zariadenia ES-5 má HTEC TTK niekoľko iných obrábacích zariadení CNC vrátane ôsmich nástrojárskych sústruhov Haas TL-1. V začiatočných fázach vzdelávania sa študenti učia programovanie CAD/CAM a CNC v triede, ktorá je vybavená revolverovým sústruhom SL-10, vertikálnou frézou MiniMill Haas a 10 simulátormi CNC. Študenti, ktorí už majú viac skúseností, môžu pokračovať na školskom obrábacom centre sústruženia Haas ST-10 CNC, ktoré poskytuje príležitosť programovať usporiadanie točivých nástrojov.

Pán Vello Vainola, dekan fakulty strojárskeho inžinierstva, hovorí: „Už v roku 2008 sme vymenili stroje staré 40 rokov za nové obrábacie stroje Haas CNC. Haas TL-1 sú dokonale funkčné a veľmi spoľahlivé – v dielenskej praxi na zariadení CNC teraz dokážeme obrábať ručne i pomocou jednoduchého programovania. Tento najnovší stroj Haas ES-5 je veľmi užitočným a všestranným nástrojom. Študenti sa môžu dôkladne oboznámiť s technológiou 5-osového obrábania, ktoré je mimoriadne užitočné, pretože na estónskom pracovnom trhu je nedostatok 5-osových obrábačov. V súčasnosti sme jediným vzdelávacím zariadením na takýchto strojoch a s bázou znalostí na výučbu študentov na veľmi vysokej úrovni.“

Karl Seegel je absolventom univerzity TTK a o HTEC a skúsenosti, ktorú ponúka spolužiakom, hovorí s veľkým uznaním: „Školu strojárskeho inžinierstva som absolvoval v r. 2009. Predtým, ako v roku 2008 otvorili HTEC, sme mali na celej škole jedno zariadenie CNC, ktoré ani nebolo prístupné všetkým študentom. Vtedy bolo možné absolvovať školu bez toho, že by sme sa hoci len dotkli zariadenia CNC! Môj ročník bol prvý, ktorý mohol pracovať v HTEC, a stroje a simulátory spoločnosti Haas nás skutočne očarili. Naozaj verím, že simulátory Haas CNC sú veľmi dôležitými učebnými pomôckami – skutočne pomáhajú novým študentom, aby sa veľmi rýchlo oboznámili so systémom CNC. Keď potom pokračujú na plne funkčných zariadeniach, už vedia, ako sa nastavujú zariadenia, merajú nástroje, upevňujú obrobky atď.“

Enno Lend, rektor univerzity TTK sa na HTEC pozerá ako na životodarný most medzi akademickým prostredím a najväčšími a najúspešnejšími estónskymi spoločnosťami, z ktorých mnohé sú firmy z oblasti strojárenského inžinierstva exportujúce výrobky do celého sveta. Povedal: „Pravidelne k nám prichádzajú návštevníci z dôležitých výrobných spoločností, čo je vynikajúca príležitosť predstaviť im ich budúcich zamestnancov. Môžu vidieť, že naše HTEC prevádzkujeme ako dielňu v reálnych výrobných podmienkach. Môžu tiež vidieť študentov, ako zhotovujú zložité a prototypové dielce, i to, ako sa podieľajú na projekte automobilových pretekov Formula Student. Máme úzke pracovné vzťahy s niekoľkými veľmi známymi automobilovými spoločnosťami. Naozaj, zariadenie Haas ES-5 sme kúpili na zhotovovanie prototypových automobilových a motorových dielcov pre niektoré z týchto spoločností, takže im môžeme ukázať, čo je schopná urobiť škola a naši študenti.

Dnešná slávnosť pomôže podporiť našu univerzitu TTK lokálne a tiež v širšom meradle ukázať, že naďalej investujeme do študentov a najlepšej technológie CNC. Koncepcia HTEC HTEC sú partnerstvá medzi európskymi vzdelávacími zariadeniami, Haas Automation Europe (HAE), miestnymi distributérmi HFO (Haas Factory Outlets) a alianciou partnerov s popredným postavením v odvetví technológií CNC. HAE spustila program HTEC v roku 2007, aby čelila tomu, čo považuje za jednu z najväčších hrozieb pre udržateľný hospodársky rozvoj kontinentu: najmä nedostatok talentovaných a motivovaných mladých ľudí, ktorí vstupujú do odvetvia presného strojárstva so zručnosťami obrábania CNC. Program poskytuje obrábacie stroje CNC Haas do vzdelávacích zariadení v Európe, a tak umožňuje študentom HTEC zoznámiť sa s najnovšou technológiou obrábania CNC. Táto praktická skúsenosť zaistí študentom, aby absolvovali školu s transformovateľnými zručnosťami a lepším pracovným uplatnením.

Strediská technického vzdelávania Haas poskytujú úžitok aj miestnym a národným strojárskym firmám tým, že zvyšujú ponuku vzdelaných učňov. Od okamihu spustenia sa iniciatíva HTEC rýchlo rozšírila po celej Európe. Vlády – od Švédska po Rumunsko a od Portugalska až po Rusko – nadšene podporili tento program a uznali, že je potrebné budovať pevnejšiu výrobnú infraštruktúru. Priemyselnými partnermi HTEC sú niektoré z najznámejších firiem v oblasti výrobných technológií presného strojárstva a svoju pevnú a trvalú oddanosť cieľom HTEC preukázali tým, že do nich investujú čas a zdroje. V súčasnosti zahŕňa sieť priemyselných partnerov HTEC firmy KELLER, MasterCam, Esprit, Renishaw, Sandvik Coromant, Schunk, Blaser, Urma, Chick, Air Turbine Technology, Hainbuch, CIMCOOL a Calculated Industries.

www.haasCNC.com