START2ACT pomáha podnikom znižovať spotrebu energie

Pomáhať malým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie na pracovisku prostredníctvom jednoduchých a efektívnych opatrení je cieľom medzinárodného projektu START2ACT.
START2ACT pomáha podnikom znižovať spotrebu energie

Podnikatelia môžu najnovšie využiť aj bezplatný e-learningový kurz. Projekt START2ACT je financovaný z rámcového programu na výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020. Slovensko je jednou z deviatich krajín, kde majú podnikatelia príležitosť využiť poradenské aktivity. Partnerom projektu je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra. Poradenstvo je určené majiteľom, manažérom a tiež zamestnancom malých a stredných podnikov a startupov. Projekt predpokladá, že realizáciou jednoduchých nízkonákladových opatrení možno na pracoviskách dosiahnuť úspory energie až do výšky 20 %. Spôsobov, ako dosiahnuť zaujímavé úspory, je viac. Projekt pomáha identifikovať príležitosti a zvoliť vhodné riešenia, napríklad motivovať zamestnancov k zmenám správania, zabezpečiť jednoduché organizačné opatrenia či finančne nenáročné úpravy priestorov, prípadne pri nutnej obmene uprednostniť energeticky úspornejšiu kancelársku techniku.

E-learningový kurz je k dispozícii bezplatne na stránke projektu www.start2act.eu. Po vyplnení registračného formulára sa záujemca dostane k trom školiacim modulom. Prvé dva interaktívnou formou vysvetľujú možnosti úspor energie na pracovisku a v domácnosti. Oba obsahujú praktické odporúčania napríklad pri používaní osvetlenia, vykurovania, klimatizácie, kancelárskej techniky a ďalších zariadení. Tretí modul je vytvorený pre manažérov. Rozoberajú sa v ňom možnosti, ako merať a monitorovať spotrebu energie, nakupovať spotrebiče a energiu, ale aj motivovať zamestnancov k úsporám.

Okrem e-learningového kurzu možno na stránke projektu využiť aj interaktívnu vedomostnú platformu s radami a odporúčaniami. Viac informácií o slovenských aktivitách v rámci projektu nájdete na stránke www.siea.sk v časti Medzinárodné projekty.

www.siea.sk