Štvrté vydanie e-TechJournal ponúka podrobný prehľad aj o nasledujúcich témach:

  • výhody rýchleho priemyselného internetu vecí,
  • tlakové snímače: úvahy o návrhu a možnostiach technológie,
  • výhody digitálnych snímačov tlaku v priemyselných aplikáciách,
  • ako zjednodušiť ďalší návrh termočlánku,
  • kvalita vzduchu v interiéri: zmena budúcnosti pomocou inteligentných senzorových systémov.

„Snímače sú dnes životne dôležité pre každú modernú aplikáciu internetu vecí. Slúžia ako oči a uši v ekosystéme prepojených zariadení zhromažďujúcich dôležité informácie o svojom okolí, ktoré im potom umožňujú rozhodovať sa,“ konštatoval Cliff Ortmeyer, globálny vedúci technického marketingu spoločnosti Farnell a redaktor časopisu e-TechJournal. „Chápeme, že efektívne výrobné technológie, najmodernejší automobilový priemysel, inovatívne produkty na lekársku starostlivosť, inteligentné napájacie systémy alebo používateľsky prívetivé služby budov by neboli mysliteľné bez snímačov, a v tomto najnovšom vydaní e-TechJournalu naši odborníci uvádzajú podrobný pohľad na úlohu, ktorú zohrávajú.“

Čitatelia, ktorí majú záujem, si môžu stiahnuť štvrté vydanie zadarmo.

www.farnell.com