Ak sa opýtate akéhokoľvek IT manažéra na jeho pracovné priority v príslušnom roku, bezpochyby vám ukáže dlhý a pestrý zoznam. No jedna položka zo zoznamu sa bude určite týkať zvýšenia virtualizácie serverov. Viac ako 53% IT manažérov uviedlo virtualizáciu ako jednu z hlavných priorít na rok 2013. Na druhej priečke sa umiestnila ochrana a bezpečnosť informácií. Prieskum realizovala stránka IT Manager Daily na vzorke viac ako 3200 IT manažérov.

Vzhľadom na nízke náklady a vysokú účinnosť virtualizačných ­technológií je jednoduché pochopiť ich prudký nárast v posledných rokoch. Podľa štúdie spoločnosti VMWare realizovanej v roku 2011, výrobné spoločnosti virtualizujú približne 34% svojich serverov. Aj keď sa s virtualizáciou stretávame čoraz častejšie, štúdia ukázala značné rozdiely v pochopení technológie a v odborných znalostiach. Tieto medzery pravdepodobne súvisia s prevádzkovými rozdielmi, ktoré majú vplyv na nasadzovanie virtualizácie.

Ak sa však populárna technológia pýši takýmito hmatateľnými ­výhodami, organizácie majú tendenciu rýchlo „naskočiť do rozbiehajúceho sa vlaku“. Bohužiaľ, často bez toho, aby uvažovali nad špecifickými organizačnými požiadavkami, ktoré zabezpečia ­úspešnú implementáciu. Poďme sa pozrieť na štyri kľúčové aspekty dôležité pre výrobný priemysel:

1. Pochopenie modernizácie

Typický obnovovací cyklus pre výrobné aktíva je podstatne dlhší ako pre väčšinu IT aktív. Kvôli nárastu IT vybavenia priamo vo výrobe výrobca nedokáže predvídať a stanovuje rozpočet čoraz ťažšie.
Modernizácia hardvéru vo výrobných závodoch, ako sú napríklad rozhrania človek-stroj (HMI), si vyžaduje aj nákladnú aktualizáciu softvéru. Hardvér si vo všeobecnosti vyžaduje častejšiu aktualizáciu než softvér, výrobcovia sú preto nútení aktualizovať svoj softvér predčasne. Každá hardvérová zmena si vyžaduje aj technický zásah, ktorý môže spôsobiť výrobné prestoje a zvyšuje finančné zaťaženie.

Virtualizácia predlžuje dobu použiteľnosti hardvérových systémov vo výrobe. Výrobcovia si môžu v dôsledku toho naplánovať predvídateľné cykly modernizácie.

Teraz môžu servery modernizovať bez nutnosti výmeny softvéru a bez potreby technického zásahu. Životnosť softvérových systémov sa preto významne predlžuje: z 3 – 5 rokov na 10 – 15 rokov. Vedúci pracovníci v závode môžu naplánovať modernizáciu operačného systému v čase najväčšieho významu z obchodného hľadiska a nie z dôvodu zastaraného hardvéru.

2. Znalosť svojich limitov

Fyzické servery umiestnené v dátových centrách všeobecne pracujú v stabilnom prostredí vytvorenom pre tento účel. No výrobcovia čelia mnohým obmedzeniam pokiaľ ide o priestor, napájanie, chladenie a správu fyzických serverov. Spoločnosti môžu pomocou virtualizácie servery konsolidovať.

Virtualizácia prospieva IT sfére z hľadiska priestoru a úspor energie. Obmedzenia výrobného prostredia v skutočnosti posilňujú výhody konsolidácie.

Vo všeobecnosti spúšťajú výrobcovia jednu aplikáciu na jednom fyzickom servery, aby minimalizovali zlyhanie viacerých strojov. Nielen že vzniká nadmerný počet fyzických serverov, ktoré vyžadujú údržbu, generujú teplo a zvyšujú spotrebu energie, ale vo významnej miere sú aj nedostatočne využívané. Typické x86 servery využívajú iba 10 až 15% svojej celkovej kapacity CPU.

Virtualizácia umožňuje výrobcom zdieľať aplikácie bezpečne na jedinom servery a tým sa zvyšuje ich efektivita. Konsolidácia tiež zjednodušuje údržbu, znižuje generované teplo a náklady na energiu.

3. Vyhodnotenie potrieb manažmentu

Hardvérová architektúra vo výrobe je oveľa komplexnejšia než vo väčšine iných odvetví. Na výrobnej linke sa často nachádza mix starých počítačov, odolných notebookov, tenkých klientov a tabletov. Používanie distribuovaných pracovísk síce poskytuje výrobcom dostatočných výpočtový výkon, flexibilné ovládanie a ­užívateľsky príjemné prostredie. Tento model však so sebou prináša celý rad problémov pri správe pracovných staníc – vrátane vysokých prevádzkových nákladov na konfiguráciu, správu softvérových aktualizácií a aplikačnej podpory. Samozrejme, predstavujú vyššie riziko pre bezpečnosť dát.

Virtualizácia pomáha centralizovať ovládanie a správu pracovných staníc operátorov a technikov. Znižuje náklady spojené s nasadením a podporou hardvéru pracovných staníc.

Na strane servera sa centralizovane monitorujú všetky hostiteľské servery a virtuálne počítače. Pričom nové virtuálne PC sa dajú jednoducho implementovať pomocou šablóny. Centralizácia zjednodušuje aj správu nainštalovaných aplikácií. Užívatelia môžu rýchlo zapnúť alebo reštartovať virtuálny počítač bez nutnosti navštíviť výrobnú linku.
Výhody virtualizácie serverov je možné rozšíriť aj na klientov. Softvér sa stáva nezávislý na hardvéri a ponúka značnú flexibilitu. Okamžité zobrazenie prevádzkového stavu všetkých klientov predstavuje ­lepšiu viditeľnosť vo výrobnom procese.

Vďaka virtualizácii je možné nainštalovať aktualizácie softvéru a opráv chýb centrálne. Problémoví klienti sa dajú jednoducho ­„vymazať“ a nové systémy sa rovnakým systémom dajú zarezervovať. Zotavenie po poruche je centralizované, centralizovaná správa užívateľov (pridávanie alebo odoberanie práv) sa prudko zvýšila.

4. Vyhodnotenie chýb

Najväčším nepriateľom výrobného procesu sú prestoje. Aj v tejto oblasti ponúka virtualizácia lepšiu dostupnosť a z toho vyplývajúcu spoľahlivosť a menej technických odstávok. Zlyhanie virtuálneho počítača nemá vplyv na výrobné prestoje, ako to bolo zvykom u ­fyzických serverov. Hlavné servery a ich virtuálne počítače sa navzájom monitorujú. Ak zlyhá virtuálny PC, automaticky sa reštartuje na inom mieste s dostupnými prostriedkami.

Virtuálne PC môžu „bežať“ súčasne na dvoch fyzických serveroch, takže redundancia služieb v prípade zlyhanie hardvéru je zaručená.

Chris Di Biase, hlavný konzultant pre sieťové a bezpečnostné ­služby, Rockwell Automation, www.rockwellautomation.com.