DONT je stretnutie odborníkov z akademického aj podnikateľského prostredia, ktorí sa zaoberajú problematikou automatickej identifikácie a zberu údajov. Po prednáškach jednotlivých účastníkov konferencie sa uskutoční workshop, ktorý bude realizovaný formou prehliadky testovacieho centra spoločnosti GS1 Slovakia pre technológiu RFID a následnej diskusie jednotlivých účastníkov. Konferencia sa uskutoční 30. novembra 2011 so začiatkom o 8:30 hod. v Poľovníckom hoteli Diana v Terchovskej doline, Stráža. Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu zaregistrovať na uvedenej stránke. Mediálny partner konferencie je ATP Journal.

http://dont.uniza.sk