Program:

9:00 Otvorenie Ing. Martin Morháč, SOVA Digital a.s.
9:10 5-osé trendy vo frézovaní Ing. Martin Skukálek, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
9:40 Konštrukcia foriem na vyššej úrovni Ing. Jozef Ferenčík, SOVA Digital a.s.
10:10 Zvýšenie produktivity CNC strojov – Simulácia a Optimalizácia Černý, AXIOM TECH s.r.o.
10:40 Prestávka – občerstvenie
11:00 Rezné nástroje a povlaky pre výrobu foriem – prehľad špecifík a trendy Ing. Miroslav Paľo, ProTech Service, s.r.o.
11:30 Počítačová simulácia účinnosti chladiacich vložiek Ing. Miroslav Kollár, SimulPlast s.r.o.
12:00 Konkurencieschopnosť nástrojárne – je na Slovensku reálna a za akých podmienok? Ing. Tibor Tekeľ, Esox-Plast s.r.o.
12:30 Diskusia, konzultácie
13:00 Predpokladaný záver

Prihláška

Prihlášky posielajte najneskôr do 23.3.2015

 

www.sova.sk