Umelá inteligencia a strojové učenie ako podpora návrhu produktov a riešení

Spoločnosť Siemens vo februári tohto roku oznámila rozšírenie platformy Digital Innovation Platform o najnovšiu verziu softvéru NX™, ktorá bola doplnená o schopnosti strojového učenia a umelej inteligencie. Tieto nové funkcie dokážu predpovedať ďalšie kroky a aktualizovať používateľské rozhranie s cieľom pomôcť používateľom efektívnejšie využívať softvér na zvýšenie produktivity. Schopnosť automaticky prispôsobiť používateľské rozhranie potrebám rôznych typov používateľov vo viacerých oddeleniach môže viesť k vyššej miere prijatia, čo povedie k vyššej kvalite CAx systémov a vytvoreniu presnejších digitálnych dvojčiat.
Umelá inteligencia a strojové učenie ako podpora návrhu produktov a riešení

Strojové učenie sa čoraz viac využíva v procese návrhu produktov, aby poskytlo konkurenčnú výhodu. Túto technológiu možno využiť na rýchlejšie a efektívnejšie poskytovanie cenných obchodných informácií, pričom dokáže spracovávať, analyzovať a učiť sa z veľkých objemov dát. Umelá inteligencia a strojové učenie možno použiť aj na monitorovanie správania sa používateľa a jeho úspechov a zlyhaní, alebo na modifikáciu rozhrania a využitie poznatkov o používaní UI pre personalizáciu prostredia CAx.

„V rámci CAD nástrojov vždy existoval kompromis medzi funkčnosťou a použiteľnosťou. Čím viac sa tieto nástroje rozširujú, tým náročnejšie sú na používanie a ovládanie,“ povedal Chad Jackson, hlavný analytik spoločnosti Lifecycle Insights. „Adaptívna umelá inteligencia je odpoveďou na túto otázku. Navádza nových aj starých používateľov k využívaniu správnej funkčnosti v správnom čase. A väčšina z nich má z toho prospech.“

Digital Innovation Platform spoločnosti Siemens sa neustále rozširuje a umožňuje zákazníkom vytvárať najpresnejšie digitálne dvojčatá produktov, výrobných prevádzok a výkonu produktu. Integrácia strojového učenia a umelej inteligencie do softvéru NX ponúka výhody plynúce z rýchlosti, výkonu, efektivity a inteligencie prostredníctvom učenia, bez toho, aby ste museli tieto vlastnosti explicitne naprogramovať. To ponúka zákazníkom veľa príležitostí na zlepšenie procesu navrhovania a v konečnom dôsledku ich ponuky a skrátenia času uvedenia na trh. Modul NX Command Prediction je prvou lastovičkou adaptívneho používateľského rozhrania s podporou strojového učenia na trhu a bude základom pre ďalšie používateľské riešenia založené na strojovom učení.

„Hoci rozsiahly výskum v oblasti interakcie človek-počítač vyústil do vynikajúceho statického rozhrania, stále nám chýba dokonale prispôsobiteľné dynamické rozhranie, ktoré môže vyhovovať všetkým používateľom,“ povedal Bob Haubrock, senior viceprezident spoločnosti Product Engineering Software spoločnosti Siemens PLM softvér. „Najnovšia verzia NX využíva strojové učenie a umelú inteligenciu na monitorovanie činností používateľa a ich úspechov a chýb, takže teraz môžeme dynamicky určovať, ako využívať správne príkazy v rámci NX alebo upraviť rozhranie tak, aby bol každý používateľ produktívnejší. Využitie týchto poznatkov o používateľskom rozhraní pre personalizáciu prostredia CAx môže pomôcť našim zákazníkom zlepšiť celkové využitie a mieru prijatia, čo nakoniec povedie k efektívnejším procesom vývoja produktov.“

www.siemens.com