Cieľom projektu IngA je pokračovať vo vzájomnej spolupráci medzi VW Slovakia a univerzitami, ponúknuť študentom a pedagógom pohľad do praxe, najlepším študentom umožniť absolvovanie kvalitnej praxe a získať kvalifikovaných absolventov pre VW Slovakia. Projekt sa skladá z piatich základných častí. Do prvej je zapojených približne 1 000 študentov, ktorí absolvujú prednášky zástupcov VW Slovakia na štyroch univerzitách. Následne viac ako 250 študentov navštívi závod VW Slovakia, ktorí sa stanú praktikantmi a piatim z nich poskytne spoločnosť štipendium. Zo skupiny 20 študentov bude mať polovica možnosť pokračovať v trainee programe VW Slovakia. „Viem si predstaviť, že na základe skúseností, ktoré z tohto projektu získame, ho budeme schopní prepojiť s inými závodmi Volkswagenu vo svete,“ dodal Dr. Andreas Tostmann, predseda predstavenstva VW Slovakia.

Univerzity hodnotia tento projekt pozitívne. „Verím, že tento veľký projekt vzbudí záujem medzi študentmi o technické vzdelanie, k čomu prispeje aj možnosť zamestnať sa v modernom závode, akým je VW Slovakia,“ povedal predseda rektorskej konferencie a rektor STU Vladimír Báleš. Aj napriek vzdialenosti Technickej univerzity v Košiciach jej prorektor Juraj Sinay projekt rozhodne podporuje. „Je to z môjho pohľadu prvý systémový prístup k vzdelávaniu v technickej oblasti na Slovensku. Približuje sa k systémom, aké fungujú na západe,“ povedal počas tlačovej konferencie. Vzájomnú spoluprácu na projekte IngA – Inžinier v automobilovom priemysle nakoniec zástupcovia Volkswagenu Slovakia Dr. Andreas Tostmann a Ing. Jaroslav Holeček, člen predstavenstva pre personálnu oblasť, a štyroch univerzít potvrdili slávnostným podpisom deklarácie.

Univerzity zastupovali Vladimír Báleš, rektor Slovenskej technickej univerzity, doc. Ing. Ján Vajda, CSc., dekan FEI STU, Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU, doc. Ing. Dušan Maga, PhD., dekan Fakulty mechatroniky – Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., rektor Žilinskej univerzity, a Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity Košice.

Spracované na základe oficiálnej tlačovej správy Volkswagen Slovakia.