Najnovšia analýza tohto (ACS) trhu od spoločnosti Frost&Sullivan vo východnej Európe poukázala na to, že príjmy predstavovali 597,8 milióna dolárov v roku 2008. Nárast bude pokračovať až do roku 2015, kedy príjmy dosiahnu až 844,9 milióna.

V tejto analýze sú zahrnuté segmenty koncových používateľov patriace do oblastí energetiky, chémie, ropy a zemného plynu, potravín a nápojov, liekov, celulózy a papiera, pitnej a odpadovej vody a iných. „Prioritou koncových používateľov boli investície do rozvoja už existujúcich riešení v automatizácii a riadení,“ hovorí analytička Katarzyna Owczarczyk zo spoločnosti Frost&Sullivan. „Tie musia spĺňať nové európske normy určené pre novoprijaté krajiny EÚ.

Niekoľko spoločností musí dodržiavať aj predpisy stanovené organizáciami, medzi ktoré patrí OSHA (Bezpečnosť práce a správa zdravia), REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok), EPA (agentúra na ochranu životného prostredia) a FDA (správa potravín a liečiv). Výrobcovia ACS preto vynakladajú veľké úsilie na dodržiavanie týchto pravidiel a pomáhajú koncovým používateľom. Európska únia a iné právne subjekty spustili rôzne regionálne projekty v rozličných priemyselných odvetviach s účelom pomôcť účastníkom špecifikovať a vyvinúť správnu štruktúru výroby tak, aby spĺňala právne predpisy a dodržiavala obmedzenia.

Najdôležitejšou úlohou na východoeurópskom ACS trhu je potreba poskytnúť riešenia s čo najväčšou kompatibilitou. V bývalých komunistických krajinách tohto regiónu majú takmer všetky staré sprivatizované továrne zastaranú technológiu, ktorú treba modernizovať. „Primárny dopyt východoeurópskych koncových používateľov je po modernizácii existujúcich automatizačných a riadiacich systémov pomocou najnovších technológií,“ vysvetľuje pani Owczarczyk. „Obavy z nekompatibility sú totiž hlavným dôvodom oneskoreného prijímania automatizácie.“ Výrobcovia by preto mali poskytnúť systémy, ktoré sú kompatibilné s existujúcim vybavením v továrňach.

Kompatibilné riešenia zároveň umožňujú používanie širokej škály výrobkov od rôznych výrobcov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky zákazníkov, a normalizácia prispieva aj k úspore času a nákladov spojených so servisom a školením zamestnancov. „Výrobcovia budú aj naďalej profitovať z historických kapitálových zdrojov, a to kvôli efektívnejšiemu využívaniu existujúcich prístrojov a zariadení,“ uzatvára pani Owczarczyk. „Výrobcovia ACS by sa mali snažiť vytvárať systémy s otvorenou architektúrou a vysokou úrovňou kompatibility, čo by prispelo hlavne k obnoveniu dôvery medzi koncovými používateľmi a motivovalo ich k ďalším investíciám do automatizácie.

www.frost.com