XPlanar: sloboda vznášania

Spoločnosť Beckhoff otvára nové možnosti pre výrobcov strojových zariadení vďaka technológii XPlanar. Umožňujú to rovinné (planárne) pohyblivé segmenty, ktoré sa voľne vznášajú nad ľubovoľne usporiadanými rovinnými dlaždicami. Tieto prvky umožňujú mimoriadne flexibilné, presné a vysoko dynamické polohovanie.
XPlanar: sloboda vznášania

Výrobcovia strojov tak získajú maximálnu mieru prispôsobiteľnosti a zjednodušenia pri návrhu svojich strojov a zariadení. Systém XPlanar kombinuje individuálne usporiadanie rovinných dlaždíc so schopnosťou polohovania rovinných pohyblivých segmentov, ktoré plávajú nad nimi vo viacerých rovinách. Pohyblivé segmenty sa môžu pohybovať bez nárazov a kontaktov v dvoch smeroch až do 4 m/s s 2 g zrýchlením a opakovateľnou presnosťou polohovania 50 μm – bezhlučne a bez trenia. Planárny pohon vyniká mimoriadnou prispôsobiteľnosťou podľa individuálnych potrieb a výrazne zjednodušuje konštrukciu strojov a zariadení. Kvôli maximálnej flexibilite pri polohovaní pohyblivých segmentov a pri veľmi vysokej dynamike možno napríklad jednoducho a individuálne rozdeliť tok výrobkov, vďaka čomu možno efektívne nahradiť predtým potrebné roboty alebo ťažšie prispôsobiteľné strojné zariadenia. Bezdotyková dráha pohybu tiež eliminuje opotrebovanie, znečistenie a prenos kontaminácie.

Flexibilné a všestranné pohybové funkcie

Základom systému XPlanar sú rovinné dlaždice, ktoré majú rozmery 240 x 240 mm a môžu byť usporiadané do akéhokoľvek tvaru, ktorý je presne prispôsobený aplikácii. Dlaždice obsahujú celú elektroniku a podporujú komunikáciu EtherCAT G. Vďaka integrovaným permanentným magnetom môže byť počet pohyblivých segmentov, ktoré sa pohybujú nad dlaždicami, ľubovoľný. Pohyblivé segmenty môžu byť použité nielen vodorovne, ale aj vertikálne a dokonca aj hore nohami. K dispozícii sú štyri rôzne typy pohyblivých segmentov:

  • malý segment s rozmermi 95 x 95 mm pre užitočné zaťaženie do 0,4 kg,
  • štandardný segment s rozmermi 155 x 155 mm pre užitočné zaťaženie do 1,5 kg,
  • dlhý segment s rozmermi 155 x 275 mm pre užitočné zaťaženie do 3 kg,
  • veľký segment s rozmermi 275 x 275 mm pre užitočné zaťaženie do 6 kg.

Dvojrozmerné polohovanie segmentov v rovinách X/Y je doplnené ďalšími pohybovými funkciami:

  • zdvíhanie a spúšťanie až o 5 mm, voliteľne s funkciou váženia,
  • sklopenie až o 5° na prepravu a manipuláciu s tekutinami,
  • otáčanie až ±15° alebo až 360° nad špeciálnymi rovinnými dlaždicami.

Bezkolízny a synchronizovaný pohyb viacerých pohyblivých segmentov s automatickou optimalizáciou ich dráhy je ďalším prvkom, ktorý poskytuje automatizačný softvér TwinCAT. Pohyb niekoľkých pohyblivých segmentov spoločne v skupine umožňuje napríklad zvýšenie maximálneho užitočného zaťaženia.

Vhodné pre najširšiu škálu aplikácií

XPlanar je vhodný na použitie ako vysoko flexibilný dopravný systém vo všeobecnej strojárskej výrobe, najmä na automatizáciu procesov balenia, montáže, triedenia a zberu. Voľný výber povrchov – ľahko čistiteľné sklo, nehrdzavejúcu oceľ v hygienickom vyhotovení alebo s plastovou fóliou – umožňuje použitie v prevádzkach vyžadujúcich zvýšenú čistotu, vo farmaceutickom a v potravinárskom priemysle, ako aj vo vákuu.

www.beckhoff.com/xplanar