„Disponujeme jedným z najmodernejších riadiacich systémov na trhu, ktorý je aktuálne nasadený na 43 blokoch jadrových elektrární vo svete. Podpísanie strategickej dohody je pre nás ďalším významným krokom k realizácii dodávok českého riadiaceho systému na tuzemský trh,“ hovorí Ivo Tichý, člen predstavenstva ZAT, a. s.

Doosan Enerbility je popredným dodávateľom safety, safety related a non-safety systémov pre firmu KHNP, ktorá je jedným z troch uchádzačov o výstavbu nového jadrového zdroja v Českej republike. S koncernom Doosan Group spolupracuje ZAT na zákazkách v jadrovej aj klasickej energetike dlhodobo. České riadiace systémy firma dodala na projekty realizované Doosan Škoda Power napríklad v Českej republike, Indii, Indonézii, Mexiku, na Kube, v Botswane, ale aj v Dánsku, Švédsku, Nemecku, Gruzínsku, Veľkej Británii a ďalších krajinách.

České jadrové know-how

Za posledných päť rokov ZAT investoval do vývoja produktov pre jadrovú energetiku vyše 200 miliónov korún. Minulý rok dokončilo vývojové oddelenie firmy vývoj nového riešenia systému riadenia a monitorovania polohy regulačných mechanizmov pre reaktory typu VVER 1000/1200. Veľkou výhodou je, že systém možno aplikovať aj na iné typy regulačných mechanizmov veľkých i malých reaktorov.

Riadiace systémy ZAT sú dnes využívané na 43 jadrových blokoch v siedmich krajinách, konkrétne vo Francúzsku, na Ukrajine, Slovensku, v Maďarsku, vo Fínsku, v Českej republike a Arménsku. V súčasnosti má firma rozpracované dodávky riadiaceho systému pre osem reaktorov rôzneho typu. Celkovo sú riadiace systémy a know-how ZAT nasadené na 30 % jadrových elektrární v EÚ a 10 % vo svete. „Naše systémy riadia technológie aj na všetkých českých a slovenských jadrových elektrárňach. Veríme, že naše kompetencie uplatníme aj pri plánovanej dostavbe nových jadrových blokov u nás,“ dopĺňa Vladislava Česáková, členka predstavenstva ZAT.

www.zat.cz