Plynulosť činnosti a ochrana údajov je pre zdravotnícke zariadenia mimoriadne dôležitá. Najmä v súčasnej situácii, keď sú tieto inštitúcie pod extrémnym tlakom a musia mobilizovať všetky svoje sily, aby pomohli ľuďom v tomto veľmi náročnom období. V nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach je dôležité zaistiť stabilitu zdravotníckeho vybavenia ako aj prístrojov a rovnako tak zabezpečiť, aby mal zdravotnícky personál neustály prístup k dátam, pričom kritické informácie o pacientoch zostanú chránené.

Spoločnosť Kaspersky bezplatne sprístupnila svoje korporátne riešenia, aby pomohla zdravotníckym zariadeniam vyrovnať sa s týmto bezprecedentným tlakom a pomohla im zmierniť riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré by mohli počas tohto obdobia nastať. Medzi sprístupnené produkty na ochranu koncových bodov a cloudovej infraštruktúry patria napríklad Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced a Kaspersky Hybrid Cloud Security, na ochranu koncových bodov SaaS – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus a ochranu pre Microsoft Office 365 – Kaspersky Security Microsoft Office 365.

„V tejto mimoriadnej situácii sú zdravotnícke zariadenia pod nesmiernym tlakom a nesú obrovskú zodpovednosť, pričom chránia ľudské životy a bojujú proti tejto chorobe. Lekári, zdravotné sestry a všetok zdravotnícky personál preberá väčšinu záťaže, a preto potrebuje akúkoľvek možnú podporu. Cítime, že je našou povinnosťou poskytnúť podporu zdravotníckej komunite,“ uviedla Jevgenija Naumová, viceprezidentka globálnej predajnej siete spoločnosti Kaspersky. „S cieľom pomôcť zdravotníckym inštitúciám zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie, im teraz poskytujeme licencie na kľúčové korporátne produkty Kaspersky zdarma na šesť mesiacov.“

Popri tejto iniciatíve spoločnosť Kaspersky prináša niekoľko odporúčaní pre zdravotnícke zariadenia ohľadom postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a implementácie niektorých opatrení:

1) Naplánujte čo i len krátke školenie na zvýšenie povedomia ohľadom bezpečnostných hrozieb pre zdravotnícky personál ako aj administratívnych pracovníkov – malo by byť zamerané len na tie najzákladnejšie veci, ako sú heslá a účty, bezpečnosť e-mailov, používanie USB zariadení, bezpečnosť počítačov a bezpečné prehliadanie webu. Vysvetlite personálu nemocnice, že momentálne existuje zvýšené riziko kybernetických hrozieb zameraných na IT systémy v rámci zdravotníckych zariadení.

2) Je najvyšší čas skontrolovať bezpečnostné riešenie nemocnice a uistiť sa, že je aktuálne, správne nakonfigurované a pokrýva všetky zariadenia zamestnancov. Zapnite firewall, čím zabezpečíte ochranu pred hrozbami prichádzajúcimi z internetu. Bezpečnostné riešenie by malo umožniť ochranu pred ransomvérom, pretože je jednou z bežných hrozieb pre zdravotnícke zariadenia.

3) Uistite sa, že sú všetky prístroje v rámci zdravotníckeho vybavenia správne nakonfigurované a aktualizované, napríklad ventilátory. Ak existuje šanca, že sa počet pripojení takýchto zariadení rýchlo zvyšuje, treba vyvinúť špeciálny postup na rýchlu inštaláciu a konfiguráciu všetkých nových prístrojov.

4) Niektoré nemocnice urgentne prijímajú nových zamestnancov, čo znamená zvýšenie počtu koncových bodov vrátane osobných zariadení nových zamestnancov. To môže poškodiť viditeľnosť a kontrolu nad korporátnym IT, takže IT oddelenie by malo venovať osobitnú pozornosť zvýšeniu ochrany týchto nových zariadení. Je lepšie mať nastavené bezpečnostné profily, pravidlá a licencie vopred, aby ste ich v prípade potreby mohli jednoducho pridať medzi nové zariadenia.

5) Uistite sa, že vaše súčasné bezpečnostné riešenie umožňuje nákup dostatočného množstva licencií pre rastúci počet zariadení.

Pre viac informácií o ponuke a dostupnosti navštívte stránku Kaspersky.com a kontaktujte lokálnych zástupcov spoločnosti alebo jej predajcov.

www.kaspersky.com